کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

تجارت فرش

تاریخ انتشار: پاییز 1396

نویسنده: کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

صنعت فرش از لحاظ اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و تحصیل ارز نقش قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد. این صنعت ضمن این كه كمترین میزان ارزبری را دارد، كم هزینه‌ترین شیوه ایجاد اشتغال در كشور را نیز به خود اختصاص داده است. امروزه تعداد كثیری در این صنعت مشغول فعالیت هستند و بیشترین جمعیت شاغل در این صنعت را زنان تشكیل می دهند.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام