کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

تحلیل صنعت بانكداری

تاریخ انتشار: بهار 1395

نویسنده: کمیسیون بازار پول و سرمایه

گزارش حاضر با هدف آسیب‌شناسی صنعت بانکداری و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای این صنعت تدوین شده است و دو رویکرد تحلیلی متفاوت دارد؛ نخست به ارزیابی و مقایسه عملکرد مالی همه بانک‌های کشور به تفکیک خصوصی و دولتی (در مورد برخی از نسبت‌ها مانند نسبت کفایت سرمایه و غیره، فقط برای 15 بانک پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس انجام شده است) به‌لحاظ نسبت‌های مالی مهم (نسبت‌های سیستم کملز)، سپس رتبه‌بندی بانک‌ها در این نسبت‌ها به تفکیک نسبت‌ها و بانک‌های مختلف و در ادامه نیز مدل‌سازی و بررسی اثر برخی از متغیرها از جمله تحریم بر عملکرد بانک‌ها پرداخته می‌شود. در رتبه‌بندی بانک‌ها باید در نظر داشت که التزام یا عدم‌التزام بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی بر اساس الزامات بانک مرکزی (از جمله ذخیره‌گیری‌های مناسب) می‌تواند رتبه محاسبه‌شده را تحت‌الشعاع قرار بدهد.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام