کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آن سوی دیوار

تاریخ انتشار: 1397

نویسنده: آرتور آر . کروبر

مترجم: سعید ارکان زاده یزدی / آزاده اکبری

قیمت کتاب: 0 ریال

قیمت برای اعضاء: 0 ریال

اقتصاد چین: آن چه هر کس باید بداند

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام