کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران - خلاصه سلسله‌گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران

تاریخ انتشار: پاییز 1395

نویسنده: کمیسیون بازار پول و سرمایه

این گزارش، خلاصه گزارش‌های آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور تهیه‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که طی مهرماه 1394 تا خرداد 1395 به شرح زیر انجام شده است؛ هر کدام از گزارش‌ها، با دو عنوان آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی خلاصه شده است

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام