کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

ارزیابی روابط ایران و افغانستان با تأکید بر مراودات اقتصادی

تاریخ انتشار: پاییز 1394

نویسنده: کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید

استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه مسئله مهمی در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط فشار تحریم است.در میان کشورهای همسایه، افغانستان علاوه بر ویژگی هم‌مرز بودن، به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی و دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی ایران بزرگ‌ترین صادرکننده به افغانستان است و این کشور علاقمند به افزایش حجم تجارت خود با ایران و هند از طریق بندر چابهار می‌باشد.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام