کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

متن پیشنهادی اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور

تاریخ انتشار: بهار1397

نویسنده: کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید

آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه های کار، بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، در سال ۸۵ توسط هیات وزیران به تصویب رسیده که مهم‌ترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم سازی محیط مشاغل است. که متاسفانه هدف اصلی تدوین این قانون فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه های هنگفت به سازمان تامین اجتماعی شده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام