کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

بررسی پیشنهادات راجع به اصلاح قانون و آیین نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

تاریخ انتشار: 1394زمستان

نویسنده: دکترامید عبدالهیان: پژوهشگر، دکتر احمد مرکز مالمیری: پژوهشگر حوزه قانون گذاری مرکز پژوهش های مجلس

با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص های جهانی كشورمان از نظر سرمایه گذاری خارجی، شناسایی علل عدم موفقیت در این حوزه ضروری است. یكی از عوامل تأثیرگذار در این حوزه مشكلات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن است كه موضوع گزارش حاضر را شامل می شود. چالش های این قانون با بررسی های كارشناسی و اخذ نظر از نهادهای مرتبط استخراج شده است. بررسی ها و پیشنهادات گزارش دو بخش « بررسی پیشنهادات راجع به آیین نامه » و « بررسی پیشنهادات مرتبط با قانون » جمع آوری و تدوین گردیدند.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام