کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

بررسی فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در گردشگری

تاریخ انتشار: 1395زمستان

نویسنده: سید عباس علوی، پژوهشگر

براساس آمارهاى سازمان جهانى گردشگرى و یونسکو، ایران به دلیل برخوردارى از جاذبه هاى پرتعداد مى تواند جزو 10 کشور اول دنیا به لحاظ ورود گردشگر باشد. اما آمارهاى رسمى حاکى از آن است که سهم کشور ایران کمتر از یک دهم درصد ازگردش مالى جهانی در این حوزه است. در این پژوهش به موانع و مشکلات صنعت گردشگری احصا شده است و فرصت ها و تهدیدهای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ایران بررسی شده و نهایتا پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود ارائه گردیده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام