کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

بررسی گزارش سرمایه گذاری خارجی2020: تولید و سرمایه گذاری بین المللی فرای پاندمی کرونا

تاریخ انتشار: تیر 1399

نویسنده: کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران

کنفرانس تجارت و توسعه ملل‌متحد (آنکتاد) تازه‌ترین گزارش سرمایه‌گذاری را منتشر کرده است. این گزارش که سالانه منتشر می شود با نظارت بر روندهای جهانی و منطقه ای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و مستندسازی تحولات سیاست های سرمایه گذاری ملی و بین المللی ، به ارائه چشم انداز و اطلاعات برای سیاستگذاران می پردازد. در اخرین گزارش منتشر شده به بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در سال 2019 پرداخته و تاثیر بحران «کووید-۱۹» را بر FDI در سال 2020 و فراتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش هم چنین سرمایه گذاری در اهداف توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. برنامه اقدام جدید آنکتاد با تکیه بر شش اقدام تحول‌آفرین در چارچوب سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود برای توسعه پایدار، چندین ابزار سیاست را با هم ترکیب کرده است تا چارچوبی برای اجرای استراتژی تامین اعتبار برنامه 2030 توسعه پایدار ارائه دهد. برنامه‌ی اقدام ، طیف وسیعی از گزینه‌های سیاسی برای پاسخ به تحرک سرمایه‌گذاری‌، کانال‌گذاری و چالش‌‌های تاثیرگذار به‌خصوص برای کشورهای توسعه‌یافته ارائه می‌دهد.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام