کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران موانع، محدودیت ها و راهکارها

تاریخ انتشار: 1395شهریور

نویسنده: سید عباس علوی، سید مسلم هاشمی، پژوهشگر

در این پژوهش ابتدا به بررسی روند و وضعیت فعلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران پرداخته شده است و طبق آمار آنکتاد مشخص شد که ایران در این زمینه وضعیت مناسبی ندارد. کشور ایران طبق برنامه ریزی های انجام شده به سرمایه گذاری خارجی بیش از 40 میلیارد دلار به صورت سالانه نیاز دارد درحالی که بیشترین میزان جذب سرمایه عدد 4.5 میلیارد دلار در سال 2012 بوده است که چیزی کمتر از 1 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. سپس برخی از مهم ترین عوامل و به نوعی موانع تأثیرگذار در جذب سرمایه گذاران در سطح جهان مورد بررسی قرار گرفت. بعد از آن گزارش های بین المللی در این حوزه بررسی گردید که هر کدام زیر شاخص هایی را برای رتبه بندی کشورها مدنظر قرار داده اند که با بررسی این زیر شاخص ها ، دلایل و موانع اساسی و حتی سایر ضعف های تجاری و اقتصادی کشور مشخص گردید و بر همین اساس راهکارها در بخش آخر این گزارش ارائه شده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام