کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

نگاشت آژانس های سرمایه گذاری خاورمیانه و شمال آفریقا

تاریخ انتشار: پاییز 1399

نویسنده: کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران

مقوله سرمایه گذاری نقش کلیدی در رشد و توسعه پایدار اقتصادی دارد. سرمایه گذاری ظرفیت فعال اقتصاد را افزایش داده و همچنین به تولید کار و افزایش درآمد منجر میشود. با علم بر این مهم، دولت ها در سراسر دنیا آژانس های ترویج سرمایه گذاری را جهت ایجاد آگاهی در خصوص موقعیت های سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذارانی که می­توانند ایجاد کار کرده و اشتغال زایی را افزایش دهند و نهایتا به توسعه اقتصادی کمک کنند را تاسیس کرده اند. در این گزارش فهرستی از فعالیت هایی که توسط این آژانس ها در هشت کشور مدیترانه جنوبی شامل الجزایر، اردن، لبنان، لیبی، مراکش، فلسطین ، تونس صورت می­گیرد تهیه و تدوین شده است. هدف از این گزارش این است که آژانس های ترویج سرمایه گذاری و سیاست گذاران این حوزه با مقایسه عملکرد خود با سایر فعالین در این حوزه درک بهتری از گزینه های موثرتر و استراتژی های اثربخش تر موجود بدست آورند. این الگو برداری به سیاستگذاران کمک می­کند تا عملکرد خود دراین حوزه را بهبود بخشیده و تصمیماتشان را مبتنی بر شواهد و مستندات موجود استوار سازند.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام