کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

الزامات تقنینی بهبود محیط حقوقی كسب‌وكار؛ انتظارات بخش خصوصی از مجلس دهم

تاریخ انتشار: بهار 1395

نویسنده: دکتر احمد مرکز مالمیری: پژوهشگر قانون گذاری مرکز پژوهشهای مجلس

یكی از سؤالاتی كه ذهن نمایندگان جدیدالورود به مجلس در هر دوره را به خود مشغول می­كند، این است كه باید چه كار مؤثری را در راستای بهبود كسب­وكارها انجام دهند؛ در این گزارش، راهكارهایی برای بهبود محیط حقوقی كسب وكار كه بر عهده و در زمره اختیارات نمایندگان مجلس است، شرح داده شده است، سپس مهم ترین معضلات این حوزه، كه از نظر صاحبان كسب وكار و فعالان اقتصادی، دست و پا گیر و مخل دانسته می شود، تشریح گردیده و نهایتا با بهره گیری از تجارب نظام های تقنینی موفق، راهكارهایی برای بهبود محیط حقوقی كسب وكار ارائه شده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام