کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

اهمیت نوآوری و فناوری

تاریخ انتشار: پاییز 1397

نویسنده: معاونت کسب و کار

"تعبیر نوآوری صرفاً منحصر به ابداع ایده ای نوین نمی باشد، بلکه ورود آن ایده به بازار، بهره برداری از آن در راستای خلق محصولات، خدمات یا فرآیندهایی که به خلق ارزش یا ارتقاء کیفیت منجر می شود را نیز شامل می گردد. این فرآیند حتی ممکن است تحولات فناورانه و بازساختاردهی مدیریتی را در بر گیرد. این عبارت می تواند به معنای بهره گیری از فناوری نوین و تفکر از منظر نو در راستای خلق ارزش جدید و دستیابی به تغییرات مناسب باشد.
براساس مطالعات صورت گرفته در حوزه های مختلف، غالب فعالان اقتصادی، نوآوری را تحت عنوان یک اولویت و یک ضرورت تلقی نموده اند (مطابق نتایج طرح سطح سنجی آمادگی نوآوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1396، قریب 74% شرکت کنندگان ضرورت بحث نوآوری برای شرکت شان را بسیار ضروری عنوان نموده اند درحالیکه صرفاً 1% آنها این بحث را غیرضروری خواندند.) که مبین افزایش ضرورت نوآوری می باشد. طی این مطالعه برخی از دلایل ضرورت نوآوری از دیدگاه فعالان اقتصادی جمع بندی و ارائه گردیده است. "

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام