کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آسیب های ناشی از شیوع ویروس كرونا بر فعالیت بنگاه های اقتصادی

تاریخ انتشار: بهار 1399

نویسنده: معاونت کسب و کار

"بحران کرونا رکود اقتصادی چشمگیری را موجب شده است. باید در نظر داشت که اگرچه در نگاه نخست، برخی بنگاه های اقتصادی و شرکت های ارائه دهنده خدمات از شرایط فعلی منتفع می شوند، اما ممکن است به دلیل تأثیر شیوع کرونا بر تأمین کنندگان آنها، این بنگاه ها و شرکت ها نتوانند از فرصت پیش آمده، برای توسعه فعالیت خود استفاده کنند یا اینکه تحت تأثیر نوسانات مثبت و مقطعی بازار اقدام به افزایش ظرفیت نموده و پایداری کسب و کار را در بلندمدت تحت الشعاع قرار دهند.
همانطور که مشخص است، اگرچه بحران کرونا لطمات هنگفتی در سطح اجتماعی به همراه داشته است، عدم توجه به تبعات شیوع این بیماری در فضای کسب و کار، ضمن تشدید و پایدارسازی تأثیرات نامطلوب اجتماعی، آینده استراتژیک توسعه پایدار ملی را تحت الشعاع قرار خواهد داد. لذا مطابق ادبیات علم مدیریت استراتژیک، تعریف سیاست های حمایتی جهت برون رفت از این بحران، مستلزم بررسی وضعیت فعلی و چالش های اساسی می باشد، که طی این مطالعه سعی شده است بواسطه مصاحبه تلفنی با قریب به 1000 نفر از فعالان اقتصادی، از میان حدود 19 هزار بنگاه عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، موارد مذکور احصاء گردند."

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام