کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

حرفه مدیریت تكنولوژی و چالش های پیش رو

تاریخ انتشار: تابستان 1397

نویسنده: معاونت کسب و کار

این محتوا درخصوص حرفه سازمانی مدیریت تکنولوژی، چالش های عدیده ای در حوزه های "نوآوری"، "فرآیندهای عملیاتی" و "استراتژی" تبیین می کند. لذا برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقاء مهارت مدیران تکنولوژی جهت مدیریت اثربخش تکنولوژی امری حیاتی تلقی می شود. شرکت های تکنولوژی محور برخلاف شرکت های تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات در حجم انبوه به ظرفیتی برای نوآوری سریع در استراتژی، محصولات/ خدمات، فرآیند ها دارند، بنابراین مدیران نیازمند کسب دانش و مهارت در زمینه های "مهارت های بین رشته ای"، "یادگیری گروهی"، "مدیریت خلاقیت و استعداد"، "تکنیک های توسعه محصول و بازار"، "مدیریت پایدار زنجیره تأمین"، "ارتباطات میان بخشی"، "مدیریت گروه های چند رشته ای"، "مدیریت خدمات"، "تحلیل اطلاعات"، "توسعه مدل کسب و کار نوین"، "مهارت های کارآفرینی"، "تفکر خلاق" و "مهارت های فرهنگی" می باشند.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام