کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

فناوری؛ شاه كلید بقای بنگاه های اقتصادی انتقال فناوری

تاریخ انتشار: زمستان 1397

نویسنده: معاونت کسب و کار

فناوری به عنوان كاربرد عملی دانش و تجربه در جهت رفع نیاز بشر، نقش پر رنگی در توسعه اقتصادی و صنعتی كشورها و كسب مزیت های رقابتی بنگاه ها داشته است، لذا انتقال فناوری موجب ارتقاء عملکرد رقابتی بنگاه ها می گردد. انتقال فناوری به فرآیند انتقال هدفمند دانش تحقیق و توسعه، مالکیت فکری، تخصص و دانش فنی، توسعه داده شده توسط یک شخص، بنگاه، دانشگاه/ مؤسسه آموزشی یا مرکز تحقیقاتی، به شخص، بنگاه، دانشگاه/ مؤسسه آموزشی یا سازمان اتلاق می گردد. همانطور که پیشتر ذکر شد فناوری بخش های اجزاء، فرآیند و دانش را شامل می شود، بنابراین در یک انتقال فناوری کامل می بایست مجموعه این 3 بخش انتقال یابند. جریان فناوری را می توان در 3 دسته مفهومی تقسیم بندی نمود : 1) کالاهای سرمایه ای و خدمات مدیریتی، مهندسی و فناورانه که به قابلیت تولید ختم خواهد شد، 2) مهارت ها و دانش فنی عملکرد و نگهداری فناوری که به قابلیت های فناورانه اولیه منتج می شود، 3) دانش و تخصص اجرای تغییرات فناورانه که توانایی خلق تغییرات پویای فنی و سازمانی را برای بنگاه ایجاد خواهد نمود.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام