کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

گزارش تحلیلی از وضعیت شرایط ورشكستگی شركت های صنعتی و معدنی عضو اتاق تهران

تاریخ انتشار: تاستان 1400

نویسنده: معاونت کسب و کار

"جهت بررسی تحلیلی شرایط ورشكستگی شركت های صنعتی و معدنی عضو اتاق تهران، تعداد 3987 شخص (حقیقی و حقوقی) از طریق مرکز تماس مورد نظرسنجی قرار گرفتند و نهایتاً نتایج ذیل حاصل شد :
- تقریباً 78% مخاطبان، موارد مربوط به صدور، تمدید و ابطال مجوزهای فعالیت را کند ارزیابی کرده اند.
- تقریباً 76% مخاطبان، فرآیند رسیدگی به صدور حکم انحلال و ورشکستگی بنگاه ها را کند ارزیابی کرده اند.
- تقریباً 71% مخاطبان، فرآیند رسیدگی قضایی به امور تجاری بنگاه ها را طولانی ارزیابی کرده اند.
- تقریباً 66% مخاطبان، تأثیر مسائل و مشکلات گمرکی بر ورشکستگی بنگاه ها را زیاد ارزیابی کرده اند.
- تقریباً 57% مخاطبان، تأثیر مسائل و مشکلات مالیاتی بر ورشکستگی بنگاه ها را زیاد ارزیابی کرده اند.
- 55.5% مخاطبان، تأثیر مسائل و مشکلات بدهی های بانکی بر ورشکستگی بنگاه ها را زیاد ارزیابی کرده اند.
- 55.5% مخاطبان، تأثیر مسائل و مشکلات تأمین اجتماعی بر ورشکستگی بنگاه ها را زیاد ارزیابی کرده اند.
- 43.2% مخاطبان، تأمین سرمایه و نقدینگی را به عنوان مهم ترین چالش کسب و کارها ذکر کرده اند.
- درخصوص مهم ترین چالش اقتصادی کشور:
- 36.2% مخاطبان، بی اعتنایی و بی توجهی به بخش خصوصی در تنظیم سیاست های اقتصادی را بیان کرده اند.
- 32.6% مخاطبان، تصمیم گیری های غیرکارشناسی و عدم وجود امنیت اقتصادی را بیان کرده اند.
- 17.1% مخاطبان، شرایط اقتصاد کلان در خصوص مشکلات پی شروی مبادلات و تجارت بین الملل را عنوان کرده اند.
- 14.2% مخاطبان، عدم پایبندی دولت به تعهدات سیاست گذاری در قبال بخش خصوصی را عنوان کرده اند."

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام