کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق 1404

تاریخ انتشار: پاییز 1397

نویسنده: معاونت کسب و کار

"توسعه فناوری اطلاعات در دهه 1980 یک توسعه شگرف تلقی می شد. در دهه 1990 و با مبدل شدن اینترنت به موضوع اساسی ارتباطات عمومی، بهره وری فرآیندها به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند و کامپیوتر ها علاوه بر مسئولیت جمع آوری و تحلیل اطلاعات، مسئولیت ارتباطات را نیز عهده دار شدند. سهولت استفاده، ارزان بودن و وسعت شبکه اینترنتی (حذف ابعاد زمانی و مکانی) موجب نفوذ گسترده اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر شد.
طبق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلامی و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. در حوزه فناوری اطلاعات، طبق این سند، ایران کشوری برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی است که به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دست یافته است."

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام