کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

راهنمای بازارهای مالی

تاریخ انتشار: 1398

نویسنده: مارک لوینسون

مترجم: ساغر منشی

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام