کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

برگزیدگان هفتمین دوره اعطای تندیس و نشان امین الضرب

تاریخ انتشار: دی ماه 1401

نویسنده: گرد آورنده : روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام