کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

ششمین جشنواره فرهنگی امین الضرب

تاریخ انتشار: مهر 1402

نویسنده: گردآوری: روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام