کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

2023 ?WHY IRAN

تاریخ انتشار: 1402

نویسنده: گردآوری: معاونت بین الملل

مترجم: طراحی و چاپ : روابط عمومی اتاق تهران

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام