کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

راهنمای گام به گام کسب و کار

تاریخ انتشار: آذر1402

نویسنده: گردآوری : معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام