کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آشنایی با اتاق بازرگانی تهران

تاریخ انتشار: 1397

نویسنده: گردآوری: روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران

قیمت کتاب: 0 ریال

قیمت برای اعضاء: 0 ریال

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام