کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آموزش عمومی و توجیهی کارت بازرگانی

تاریخ انتشار: 1398

نویسنده: گرد آوری : موسسه آموزش اتاق تهران

قیمت کتاب: 0 ریال

قیمت برای اعضاء: 0 ریال

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام