کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

نخستین جشنواره فرهنگی امین الضرب

تاریخ انتشار: مرداد 1397

نویسنده: گردآوری : روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام