کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

راهنمای علم اقتصاد - از الف تا ی

تاریخ انتشار: بهار 1399

نویسنده: متیو بیشاپ

مترجم: نسیم بنایی، شکیب شیخی

درک و فهم اقتصاد

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام