کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

دانشنامه اکونومیست

تاریخ انتشار: زمستان 1399

نویسنده: فیلیپ کاگن، جوسی ریلیپ، جفری کار، جان پریدو، سایمون رایت

مترجم: کاوه شجاعی

مسابقه ی اطلاعات عمومی، به سبک معتبرترین مجله اقتصادی جهان

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام