کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

نسل امین الضرب - خاطرات ماندگار 48 کارآفرین ایرانی

تاریخ انتشار: پاییز 1400

نویسنده: مجموعه نویسندگان

عناوین مجموعه 11 جلدی: /
جلد 1 : زندگی در می زند /
جلد 2 : رویاهای طلایی/
جلد 3 : هزارراه نرفته /
جلد 4 : همیشه پای یک مدیر درمیان است/
جلد 5 : طلا در مس/
جلد 6 : ماموریت غیر ممکن/
جلد 7 : کسب وکار خانوادگی /
جلد 8 : عصر قهرمانان زندگی/
جلد 9 : میراث زرین /
جلد 10 : حکمت کارآفرینان /
جلد 11 : گام هایی که مثل نقره تمیزند /

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام