کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

چالش ها و فرصتهای صادرات محصولات کشاورزی

تاریخ انتشار: تابستان 1400

نویسنده: کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

در این گزارش چالشها و صادرات محصولات کشاورزی شناسایی و راهکارهایی جهت توسعه صادرات این بخش ارائه گردیده است

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام