معرفی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هماهنگی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و با تصویب هیات رییسه محترم اتاق تهران و با پشتکار و حمایت های ریاست معظم و دبیرکل محترم در تاریخ 1396/02/17 تشکیل شد.

مرکز داوری اتاق تهران به عنوان تشکیلات استانی مرکز داوری اتاق ایران  به موجب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب (1380) و دستور العمل تشکیل دفاتر آن مرکز ایجاد شده است و از قواعد رسیدگی و جدول هزینه های مصوب هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران پیروی می نماید.

این مرکز صلاحیت و توانایی حل و فصل اختلافات تجاری اعم از داخلی و بین المللی را دارد و در کوتاه ترین زمان و با بالاترین دقت و در منصفانه ترین وضعیت از طریق داوری یا میانجیگری به دعاوی رسیدگی می کند.

داوری در مرکز اتاق تهران از نوع داوری سازمانی است و به جهت دارا بودن قواعد به روز و به کار گیری داوران و کارشناسان متخصص نیاز طرفین اختلاف به رسیدگی سریع، تخصصی، ارزان و محرمانه را برطرف می کند.

فرآیند داوری در این مرکز به طور معمول این چنین است که طرفین در قرارداد ( اعم از خرید و فروش، پیمانکاری، اجاره، EPC،BOT و ...) تصریح می کنند که حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد خود را به مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران ارجاع می دهند و یا حتی می توانند جهت سهولت شرط پیشنهادی این مرکز را عینأ در قرارداد خود درج نمایند، در این صورت صلاحیت رسیدگی به اختلافات احتمالی بر عهده مرکز داوری خواهد بود و در صورت بروز اختلاف هر یک از طرفین می توانند با ارائه درخواست داوری به دبیرخانه مرکز داوری  حل و فصل اختلاف توسط این مرکز را درخواست کنند؛ رای صادره توسط داور/ داوران قطعی و لازم الاجرا است.

 

نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک 18، طبقه 4

 

 

 

 

 

 

 

Tel. : 88718022-021

Email: arbitration@tccim.ir

LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/arbitration-center-of-tehran-chamber-773b74241?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BY0nBeOjzSjaItCc%2Ba9PFxw%3D%3D

Instagram: https://instagram.com/arbitration.tccim.ir

Telegram: https://t.me/TCCAC

Website: https://arbitration.tccim.ir/davari.html