کومپاس بين الملل

سايت کومپاس بين الملل بعنوان يک موتور جستجوگر B۲B  به لحاظ رتبه بندی و اعتبار جزو ده سايت برتر B۲B با رويکرد تجاری و بازرگانی شناخته شده در سطح جهان می باشد. 

کومپاس در ايران

کومپاس فعاليت خود را در ايران از اوايل سال ۱۳۷۱ آغاز نموده است و در اين مدت با جمع آوری اطلاعات بيش از 30000 شرکت ايرانی و طبقه بندی آن براساس سيستم طبقه بندی جهانی کومپاس با ویرایش جدید WF۱۲ مبادرت به عرضه اين اطلاعات بصورت مکتوب و الکترونيک در سطح ملی و جهانی کرده است.امروزه بيش از ۹۰ درصد مديران ارشد و شرکتهای معتبر داخلی از خدمات اطلاع رسانی اين شرکت بهره مند می شوند. استقبال شایسته توسط صاحبان بنگاه ها و فعالان اقتصادی از کومپاس طی ۲۰ سال حضور در ایران شاخصی برای اندازه گیری مقبولیت این ابزار نوین اطلاع رسانی در جمع مديران موفق ايرانی میباشد.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از حضور شرکت شما در این بانک اطلاعاتی، اینجا کلیک کنید