آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ������������������������������������������������������ گمرک ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������آمار کل واردات از کشور ������������������������������������������������������ گمرک ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 144985 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
626,453
15,831,581,586,552 ریال
376,942,419 $
2
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
566,822
13,186,827,539,461 ریال
313,972,084 $
3
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
606,373
12,910,177,258,571 ریال
307,385,173 $
4
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
430,604
6,956,557,825,633 ریال
165,632,329 $
5
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
363,157
6,593,772,888,891 ریال
156,994,593 $
6
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
348,505
6,456,484,669,546 ریال
153,725,825 $
7
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
293,543
6,075,259,085,599 ریال
144,649,026 $
8
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
338,080
5,823,337,623,528 ریال
138,650,896 $
9
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
270,227
5,124,041,321,489 ریال
122,000,984 $
10
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
218,274
4,032,767,311,244 ریال
96,018,269 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
377,812,842
3,931,574,800,827 ریال
93,608,924 $
12
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
214,663
3,587,955,166,702 ریال
85,427,504 $
13
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
9,688,998
3,346,772,206,983 ریال
79,685,053 $
14
2 / 1399
چابهار
فدراسیون روسيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
270,877,720
3,155,536,964,259 ریال
75,131,832 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
255,564,392
3,057,271,547,253 ریال
72,792,180 $
16
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
301,990,994
3,044,506,239,772 ریال
72,488,244 $
17
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
266,192,123
3,044,141,513,177 ریال
72,479,560 $
18
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
249,746,000
2,977,131,955,238 ریال
70,884,094 $
19
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
12019010
دانه سویا تراریخته
143,000,000
2,959,085,415,000 ریال
70,454,415 $
20
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
153,674,335
2,889,308,935,299 ریال
68,793,070 $
21
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آرژانتين
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
67,000,000
2,818,397,110,867 ریال
67,104,693 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
133,049,846
2,742,312,660,278 ریال
65,293,159 $
23
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
186,172,400
2,733,432,238,053 ریال
65,081,720 $
24
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
72,476,840
2,730,962,977,229 ریال
65,022,928 $
25
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
213,645,198
2,685,177,701,495 ریال
63,932,802 $
26
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
213,327,135
2,670,938,103,570 ریال
63,593,764 $
27
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
68,869,000
2,504,664,023,552 ریال
59,634,858 $
28
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019010
دانه سویا تراریخته
123,566,330
2,499,690,589,552 ریال
59,516,443 $
29
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آرژانتين
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
66,835,490
2,334,832,407,079 ریال
55,591,248 $
30
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
برزيل
10059010
ذرت دامي
212,002,860
2,242,598,686,430 ریال
53,395,207 $
31
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
129,150,000
2,175,305,479,200 ریال
51,792,988 $
32
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
58,544,000
2,143,158,357,000 ریال
51,027,580 $
33
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
44,789,272
2,080,356,824,088 ریال
49,532,305 $
34
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
173,381,431
2,055,866,212,126 ریال
48,949,196 $
35
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
جمهوري آذربايجان
84198990
ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
254,388
2,038,121,000,000 ریال
48,526,690 $
36
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
199,381,179
2,015,679,814,306 ریال
47,992,377 $
37
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
104,202,665
1,980,954,618,567 ریال
47,165,586 $
38
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
12019010
دانه سویا تراریخته
96,800,000
1,972,800,280,000 ریال
46,971,435 $
39
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
108,051,266
1,938,890,767,517 ریال
46,164,066 $
40
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
172,013,809
1,919,980,726,424 ریال
45,713,827 $
41
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
52,262,000
1,896,947,235,720 ریال
45,165,410 $
42
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019010
دانه سویا تراریخته
77,600,004
1,894,514,321,250 ریال
45,107,484 $
43
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
85176120
دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر
48,219
1,868,402,500,000 ریال
44,485,774 $
44
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
50,613,200
1,854,081,729,602 ریال
44,144,803 $
45
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
39,087,061
1,848,505,093,434 ریال
44,012,026 $
46
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
6,870,258
1,834,008,889,617 ریال
43,666,878 $
47
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019010
دانه سویا تراریخته
72,650,034
1,818,069,358,264 ریال
43,287,366 $
48
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
151,309,456
1,786,120,719,011 ریال
42,526,684 $
49
2 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84778000
ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر
556,056
1,784,094,636,420 ریال
42,478,444 $
50
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
176,742,507
1,707,587,740,199 ریال
40,656,851 $
مجموع کل (ریال): 179,560,544,655,874
مجموع کل (دلار): 4,275,251,066