آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور �������������� گمرک ��������آمار کل واردات از کشور �������������� گمرک �������� 144985 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
51
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
136,732,930
1,686,800,632,815 ریال
40,161,920 $
52
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
86040000
وسائط نقليه تعمير و نگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو (مثلا؛ وا گن کارگاه و...)
1,202,576
1,675,437,092,183 ریال
39,891,359 $
53
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
86,522,790
1,672,960,706,582 ریال
39,832,398 $
54
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
36,373,655
1,669,814,520,056 ریال
39,757,489 $
55
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
29,887,180
1,653,953,074,287 ریال
39,379,835 $
56
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
150,964,066
1,653,289,936,163 ریال
39,364,046 $
57
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
146,587,092
1,651,459,051,535 ریال
39,320,454 $
58
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فدراسیون روسيه
84014000
اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي
1,078,040
1,641,076,267,965 ریال
39,073,244 $
59
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
48,324,240
1,634,453,969,956 ریال
38,915,571 $
60
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
12019010
دانه سویا تراریخته
66,000,000
1,624,891,620,000 ریال
38,687,896 $
61
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
167,222,717
1,612,271,269,034 ریال
38,387,411 $
62
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
12019010
دانه سویا تراریخته
79,624,000
1,585,078,129,848 ریال
37,739,955 $
63
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10019920
گندم معمولي
141,401,341
1,584,345,465,369 ریال
37,722,511 $
64
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
118,498,519
1,561,951,181,769 ریال
37,189,314 $
65
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
123,440,115
1,556,049,747,569 ریال
37,048,804 $
66
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
42,987,880
1,551,819,480,120 ریال
36,948,083 $
67
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
130,655,980
1,540,355,486,871 ریال
36,675,131 $
68
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
143,000,000
1,535,952,394,427 ریال
36,570,295 $
69
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
10059010
ذرت دامي
147,474,673
1,515,839,493,503 ریال
36,091,417 $
70
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
84,362
1,509,037,999,216 ریال
35,929,476 $
71
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
142,308,463
1,502,834,791,027 ریال
35,781,781 $
72
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
148,975,230
1,496,779,027,418 ریال
35,637,596 $
73
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
146,315,121
1,490,625,268,128 ریال
35,491,078 $
74
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
139,280,475
1,489,798,611,607 ریال
35,471,396 $
75
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
140,153,162
1,474,231,652,488 ریال
35,100,754 $
76
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
12019010
دانه سویا تراریخته
71,595,695
1,460,226,005,400 ریال
34,767,286 $
77
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
135,329,000
1,455,839,961,560 ریال
34,662,856 $
78
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
142,307,688
1,451,498,315,608 ریال
34,559,484 $
79
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
134,359,185
1,447,141,145,025 ریال
34,455,742 $
80
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019010
دانه سویا تراریخته
68,200,002
1,446,730,237,000 ریال
34,445,958 $
81
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
12019010
دانه سویا تراریخته
66,000,000
1,441,051,260,000 ریال
34,310,744 $
82
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
46,690,349
1,434,163,055,570 ریال
34,146,739 $
83
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
5,145,346
1,427,430,558,496 ریال
33,986,442 $
84
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
44,018,360
1,425,061,485,947 ریال
33,930,035 $
85
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
145,052,000
1,407,593,417,900 ریال
33,514,129 $
86
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019010
دانه سویا تراریخته
69,300,000
1,400,022,162,000 ریال
33,333,861 $
87
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
4,658,483
1,397,508,107,029 ریال
33,274,003 $
88
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
39,329,372
1,393,798,309,843 ریال
33,185,674 $
89
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
71,500,000
1,388,622,235,000 ریال
33,062,434 $
90
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
135,807,780
1,374,017,614,718 ریال
32,714,705 $
91
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019010
دانه سویا تراریخته
55,345,692
1,367,096,775,660 ریال
32,549,923 $
92
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
71,500,000
1,321,214,895,000 ریال
31,457,498 $
93
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
30,195,161
1,320,845,796,672 ریال
31,448,709 $
94
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
آلمان
10039000
جو به استثناي بذر
124,727,171
1,320,597,453,695 ریال
31,442,797 $
95
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
36,344,360
1,320,361,743,577 ریال
31,437,184 $
96
3 / 1399
تهران
چين
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
10,374
1,318,860,655,882 ریال
31,401,444 $
97
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
29,550,000
1,316,956,741,200 ریال
31,356,113 $
98
1 / 1399
تهران
چين
85176120
دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر
154,213
1,303,818,056,989 ریال
31,043,287 $
99
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
73,494,270
1,303,688,397,593 ریال
31,040,200 $
100
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
69,372,000
1,301,821,710,420 ریال
30,995,755 $
مجموع کل (ریال): 74,117,072,967,720
مجموع کل (دلار): 1,764,692,216