آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک آستاراآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک آستارا 71 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
685,097
190,437,363,729 ریال
4,534,223 $
2
1 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
354,400
98,939,804,428 ریال
2,355,710 $
3
3 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
251,110
68,772,834,630 ریال
1,637,448 $
4
3 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
22071010
ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص
400,000
43,775,117,500 ریال
1,042,265 $
5
6 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
22071010
ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص
400,000
43,775,117,500 ریال
1,042,265 $
6
10 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
1,069,900
36,011,887,867 ریال
857,426 $
7
3 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
2,700,780
27,217,712,724 ریال
648,041 $
8
9 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
600,000
19,709,950,588 ریال
469,285 $
9
4 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
39089020
چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي
159,600
19,624,626,880 ریال
467,253 $
10
4 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
65,450
18,102,685,525 ریال
431,016 $
11
11 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
466,387
16,702,814,003 ریال
397,686 $
12
8 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
490,000
16,398,763,872 ریال
390,447 $
13
11 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07132030
نخود معمولی غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
500,000
15,995,380,000 ریال
380,842 $
14
7 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
531,740
15,518,922,485 ریال
369,498 $
15
9 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
100,000
13,241,800,000 ریال
315,281 $
16
6 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
100,000
13,001,300,000 ریال
309,555 $
17
8 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
100,000
12,870,988,000 ریال
306,452 $
18
3 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
460,000
11,974,081,520 ریال
285,097 $
19
4 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
228,275
11,658,226,160 ریال
277,577 $
20
5 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
52051400
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي از 125 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن درسيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد)
116,870
11,295,243,928 ریال
268,934 $
21
1 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
02042100
لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده
39,114
10,919,735,827 ریال
259,994 $
22
5 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
35,386
9,999,182,364 ریال
238,076 $
23
3 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
73043900
لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100
312,828
9,782,944,018 ریال
232,927 $
24
2 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
366,865
9,760,088,428 ریال
232,383 $
25
5 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
255,994
9,747,935,153 ریال
232,094 $
26
7 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
27,593
8,130,904,106 ریال
193,593 $
27
4 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
52051400
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي از 125 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن درسيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد)
82,040
7,744,083,760 ریال
184,383 $
28
12 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
783,107
7,714,256,603 ریال
183,673 $
29
6 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07132030
نخود معمولی غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
247,700
7,068,197,526 ریال
168,290 $
30
6 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
44079100
از بلوط (گونه Quercus)
221,383
6,765,676,500 ریال
161,088 $
31
1 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
668,498
6,238,429,108 ریال
148,534 $
32
11 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
582,328
5,849,037,902 ریال
139,263 $
33
3 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
300,960
5,211,603,936 ریال
124,086 $
34
2 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
39,600
4,752,410,880 ریال
113,153 $
35
12 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
122,500
3,971,687,372 ریال
94,564 $
36
6 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
48111000
کاغذ و مقوا ي قطرا ن زده، قيرزده، يا آسفالت زده
129,600
3,475,944,576 ریال
82,761 $
37
6 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
11,500
3,450,345,000 ریال
82,151 $
38
2 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
199,040
3,446,696,064 ریال
82,064 $
39
4 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
48111000
کاغذ و مقوا ي قطرا ن زده، قيرزده، يا آسفالت زده
129,600
3,410,450,784 ریال
81,201 $
40
2 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
48111000
کاغذ و مقوا ي قطرا ن زده، قيرزده، يا آسفالت زده
129,600
3,398,134,896 ریال
80,908 $
41
1 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
135,000
3,386,701,395 ریال
80,636 $
42
4 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
44170000
ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب
117,924
2,740,340,128 ریال
65,246 $
43
10 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
44170000
ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب
105,903
2,701,605,727 ریال
64,324 $
44
8 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07132030
نخود معمولی غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
100,000
2,670,894,000 ریال
63,593 $
45
10 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
20,000
2,661,828,000 ریال
63,377 $
46
12 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
20,000
2,639,624,000 ریال
62,848 $
47
5 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
39089020
چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي
19,800
2,467,241,280 ریال
58,744 $
48
3 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
39089020
چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي
19,800
2,454,206,720 ریال
58,433 $
49
9 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07133320
لوبیا قرمز غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
44,000
2,314,139,706 ریال
55,099 $
50
4 / 1399
آستارا
امارات متحده عربي
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
80,000
2,286,528,000 ریال
54,441 $
مجموع کل (ریال): 862,185,475,098
مجموع کل (دلار): 20,528,228