آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک آستاراآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک آستارا 80 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
آستارا
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
4,995,323
140,999,352,827 ریال
3,357,127 $
2
2 / 1399
آستارا
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
751,564
62,070,189,738 ریال
1,477,862 $
3
9 / 1399
آستارا
ترکيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
970,712
32,361,851,302 ریال
770,520 $
4
2 / 1399
آستارا
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
1,036,197
29,886,332,034 ریال
711,579 $
5
12 / 1399
آستارا
ترکيه
84818016
شیر فلکه کشویی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
178,560
26,511,588,235 ریال
631,228 $
6
6 / 1399
آستارا
ترکيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
769,760
21,427,275,406 ریال
510,173 $
7
2 / 1399
آستارا
ترکيه
22071090
الكل اتيليك تقليب نشده بالاتر از 80% حجمي الکل به غير از 100% خالص
256,891
18,854,107,327 ریال
448,907 $
8
10 / 1399
آستارا
ترکيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
531,098
18,374,661,338 ریال
437,492 $
9
5 / 1399
آستارا
ترکيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
591,390
16,903,714,291 ریال
402,469 $
10
4 / 1399
آستارا
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
180,381
15,865,336,725 ریال
377,746 $
11
12 / 1399
آستارا
ترکيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
428,425
14,746,996,939 ریال
351,119 $
12
1 / 1399
آستارا
ترکيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
601,970
14,568,831,827 ریال
346,877 $
13
2 / 1399
آستارا
ترکيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
450,000
12,505,378,150 ریال
297,747 $
14
9 / 1399
آستارا
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
359,266
10,935,862,404 ریال
260,378 $
15
3 / 1399
آستارا
ترکيه
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
36,746
10,166,836,284 ریال
242,068 $
16
6 / 1399
آستارا
ترکيه
72023000
فروسيليکومنگنز.
279,757
10,075,357,580 ریال
239,889 $
17
5 / 1399
آستارا
ترکيه
22071090
الكل اتيليك تقليب نشده بالاتر از 80% حجمي الکل به غير از 100% خالص
127,721
9,633,243,011 ریال
229,363 $
18
3 / 1399
آستارا
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
90,198
9,062,535,812 ریال
215,775 $
19
4 / 1399
آستارا
ترکيه
22071010
ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص
101,180
8,866,671,527 ریال
211,111 $
20
5 / 1399
آستارا
ترکيه
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
28,192
8,356,129,524 ریال
198,955 $
21
8 / 1399
آستارا
ترکيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
253,688
8,265,913,356 ریال
196,807 $
22
2 / 1399
آستارا
ترکيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
337,710
7,856,396,842 ریال
187,057 $
23
3 / 1399
آستارا
ترکيه
72023000
فروسيليکومنگنز.
263,300
7,422,105,368 ریال
176,717 $
24
1 / 1399
آستارا
ترکيه
02042100
لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده
26,700
7,421,265,000 ریال
176,697 $
25
10 / 1399
آستارا
ترکيه
11071000
مالت بو نداده
259,035
7,341,618,147 ریال
174,800 $
26
6 / 1399
آستارا
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
220,729
6,661,924,922 ریال
158,617 $
27
10 / 1399
آستارا
ترکيه
31026000
املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم
320,000
6,610,714,000 ریال
157,398 $
28
3 / 1399
آستارا
ترکيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
260,000
5,661,991,526 ریال
134,809 $
29
8 / 1399
آستارا
ترکيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
372,604
5,590,181,200 ریال
133,100 $
30
5 / 1399
آستارا
ترکيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
182,000
5,170,733,666 ریال
123,113 $
31
12 / 1399
آستارا
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
161,700
5,007,011,394 ریال
119,215 $
32
6 / 1399
آستارا
ترکيه
84335990
ساير ماشينها براي بردا شت غير مذكور در جاي ديگر
11,500
4,989,367,500 ریال
118,794 $
33
4 / 1399
آستارا
ترکيه
07134000
عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده
156,215
4,918,997,173 ریال
117,119 $
34
8 / 1399
آستارا
ترکيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
390,648
3,850,909,480 ریال
91,688 $
35
2 / 1399
آستارا
ترکيه
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
12,913
3,527,263,428 ریال
83,982 $
36
4 / 1399
آستارا
ترکيه
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
11,807
3,355,714,698 ریال
79,898 $
37
11 / 1399
آستارا
ترکيه
44071190
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت بیش از 6 میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب
325,526
3,252,126,165 ریال
77,432 $
38
10 / 1399
آستارا
ترکيه
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
64,000
3,150,833,900 ریال
75,020 $
39
9 / 1399
آستارا
ترکيه
84818016
شیر فلکه کشویی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
88,755
3,145,843,238 ریال
74,901 $
40
7 / 1399
آستارا
ترکيه
31052000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم
64,000
3,092,896,800 ریال
73,640 $
41
1 / 1399
آستارا
ترکيه
07132090
ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه
99,000
2,901,990,069 ریال
69,095 $
42
6 / 1399
آستارا
ترکيه
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
9,612
2,891,270,376 ریال
68,840 $
43
4 / 1399
آستارا
ترکيه
08031000
موز سبز تازه يا خشك كرده
91,620
2,637,755,375 ریال
62,804 $
44
6 / 1399
آستارا
ترکيه
31026000
املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم
128,000
2,596,259,600 ریال
61,816 $
45
11 / 1399
آستارا
ترکيه
07134090
عدس به استثنای بذر و دال عدس غلافدار خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
98,280
2,590,543,546 ریال
61,680 $
46
12 / 1399
آستارا
ترکيه
44092900
چوب از ساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كار شده باشد
42,880
2,576,703,605 ریال
61,350 $
47
6 / 1399
آستارا
ترکيه
31056000
كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم
64,000
2,576,053,912 ریال
61,335 $
48
12 / 1399
آستارا
ترکيه
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
139,314
2,513,528,209 ریال
59,846 $
49
7 / 1399
آستارا
ترکيه
48111000
کاغذ و مقوا ي قطرا ن زده، قيرزده، يا آسفالت زده
86,400
2,340,973,440 ریال
55,737 $
50
8 / 1399
آستارا
ترکيه
44123900
تخته چند لايه، پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6 ميلمتر
102,631
2,289,102,173 ریال
54,502 $
مجموع کل (ریال): 624,380,240,389
مجموع کل (دلار): 14,866,194