آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک آستاراآمار کل واردات از کشور هند گمرک آستارا 4 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
آستارا
هند
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
508,760
137,529,638,164 ریال
3,274,515 $
2
3 / 1399
آستارا
هند
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
142,240
38,350,116,540 ریال
913,098 $
3
1 / 1399
آستارا
هند
02041000
لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده
11,833
3,168,390,749 ریال
75,438 $
4
8 / 1399
آستارا
هند
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
24,280
452,844,670 ریال
10,782 $
مجموع کل (ریال): 179,500,990,123
مجموع کل (دلار): 4,273,833