آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک اراکآمار کل واردات از کشور چين گمرک اراک 242 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
اراک
چين
29222910
پارا آمينوفنل گريد داروئي
140,000
26,468,971,200 ریال
630,214 $
2
9 / 1399
اراک
چين
84573000
ماشين هاي انتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزات
48,408
26,398,396,800 ریال
628,533 $
3
3 / 1399
اراک
چين
29053200
پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول)
533,000
25,282,253,336 ریال
601,958 $
4
7 / 1399
اراک
چين
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
91,400
25,165,474,933 ریال
599,178 $
5
9 / 1399
اراک
چين
29053200
پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول)
502,500
24,847,893,090 ریال
591,617 $
6
5 / 1399
اراک
چين
84171000
كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات
154,200
23,955,624,300 ریال
570,372 $
7
7 / 1399
اراک
چين
29332990
ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور
96,000
20,544,096,000 ریال
489,145 $
8
12 / 1399
اراک
چين
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
76,800
20,519,321,596 ریال
488,555 $
9
10 / 1399
اراک
چين
29053200
پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول)
345,000
20,377,388,165 ریال
485,176 $
10
4 / 1399
اراک
چين
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
79,700
20,067,535,943 ریال
477,798 $
11
12 / 1399
اراک
چين
98843320
قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 31% و بيشتر
67,720
17,107,046,306 ریال
407,311 $
12
2 / 1399
اراک
چين
40023100
کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR)
87,500
16,379,734,000 ریال
389,994 $
13
11 / 1399
اراک
چين
98843320
قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 31% و بيشتر
43,200
16,297,063,544 ریال
388,025 $
14
6 / 1399
اراک
چين
29332990
ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور
73,000
15,428,323,110 ریال
367,341 $
15
10 / 1399
اراک
چين
84659900
ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره
80,000
15,041,732,580 ریال
358,136 $
16
12 / 1399
اراک
چين
28046900
حاوي كمتر ا ز99/99% وزني سيليسيم
170,000
14,484,042,000 ریال
344,858 $
17
4 / 1399
اراک
چين
98843320
قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 31% و بيشتر
71,049
14,421,759,320 ریال
343,375 $
18
5 / 1399
اراک
چين
98843320
قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 31% و بيشتر
51,720
14,242,539,168 ریال
339,108 $
19
4 / 1399
اراک
چين
28046900
حاوي كمتر ا ز99/99% وزني سيليسيم
175,000
11,974,327,500 ریال
285,103 $
20
11 / 1399
اراک
چين
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
7,030
11,959,156,900 ریال
284,742 $
21
5 / 1399
اراک
چين
84089010
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار
47,833
11,188,929,263 ریال
266,403 $
22
4 / 1399
اراک
چين
73043100
لوله هاوپروفيل هاي توخالي، بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع، مدور، سرد كشيده شده يا سرد نورد شده
62,717
10,857,632,881 ریال
258,515 $
23
11 / 1399
اراک
چين
86071900
محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن ها، قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن
114,240
10,803,916,513 ریال
257,236 $
24
3 / 1399
اراک
چين
28046900
حاوي كمتر ا ز99/99% وزني سيليسيم
150,000
10,585,780,000 ریال
252,042 $
25
8 / 1399
اراک
چين
29222910
پارا آمينوفنل گريد داروئي
60,000
10,344,286,800 ریال
246,293 $
26
6 / 1399
اراک
چين
29053200
پروپيلن گليکول (پروپان 1،2-دي ئول)
230,000
9,296,095,610 ریال
221,336 $
27
4 / 1399
اراک
چين
84771000
ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد
52,555
9,221,158,800 ریال
219,551 $
28
1 / 1399
اراک
چين
84561190
سا?ر
19,400
9,147,057,600 ریال
217,787 $
29
11 / 1399
اراک
چين
28046900
حاوي كمتر ا ز99/99% وزني سيليسيم
100,000
8,860,337,500 ریال
210,960 $
30
11 / 1399
اراک
چين
86071990
اجزاء وقطعات لوکوموتیوهای راه آهن یا تراموا یا نواقل روی خط راه آهن غیر از بوژی و چرخ محور
85,680
8,846,551,381 ریال
210,632 $
31
8 / 1399
اراک
چين
98843320
قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 31% و بيشتر
21,600
7,669,226,160 ریال
182,601 $
32
9 / 1399
اراک
چين
98843320
قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 31% و بيشتر
21,520
7,627,099,500 ریال
181,598 $
33
8 / 1399
اراک
چين
84049000
اجزاء و قطعات دستگاه هاي کمکي براي استفاده در ديگها
19,210
7,586,925,000 ریال
180,641 $
34
1 / 1399
اراک
چين
98843320
قطعات منفصله براي توليد کمباين، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 31% و بيشتر
21,600
7,294,340,664 ریال
173,675 $
35
12 / 1399
اراک
چين
29222910
پارا آمينوفنل گريد داروئي
40,000
7,191,600,000 ریال
171,229 $
36
10 / 1399
اراک
چين
84834090
ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي
35,150
7,079,077,642 ریال
168,549 $
37
9 / 1399
اراک
چين
84339090
اجزاء وقطعات برای ماشین آلات ردیف 8433 غیر مذکور
42,425
7,077,243,651 ریال
168,506 $
38
6 / 1399
اراک
چين
29222910
پارا آمينوفنل گريد داروئي
40,000
6,796,160,000 ریال
161,813 $
39
9 / 1399
اراک
چين
72249000
ساير محصولات نيمه تمام، ا زفولاد ممزوج (به استثناء فولاد زنگ نزن).
51,996
6,687,447,697 ریال
159,225 $
40
12 / 1399
اراک
چين
84561190
سا?ر
15,340
6,526,382,700 ریال
155,390 $
41
5 / 1399
اراک
چين
86071900
محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن ها، قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن
69,840
6,294,750,000 ریال
149,875 $
42
4 / 1399
اراک
چين
84561190
سا?ر
15,400
6,280,641,800 ریال
149,539 $
43
7 / 1399
اراک
چين
84772000
ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد.
4,580
6,179,945,080 ریال
147,142 $
44
11 / 1399
اراک
چين
84561190
سا?ر
12,160
5,744,229,710 ریال
136,767 $
45
11 / 1399
اراک
چين
87088041
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
21,750
5,743,358,001 ریال
136,747 $
46
3 / 1399
اراک
چين
86071900
محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن ها، قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن
57,120
5,403,265,432 ریال
128,649 $
47
3 / 1399
اراک
چين
84561190
سا?ر
13,600
4,988,278,000 ریال
118,769 $
48
2 / 1399
اراک
چين
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
46,508
4,661,336,549 ریال
110,984 $
49
2 / 1399
اراک
چين
84561190
سا?ر
9,000
4,561,705,200 ریال
108,612 $
50
7 / 1399
اراک
چين
28046900
حاوي كمتر ا ز99/99% وزني سيليسيم
61,000
4,466,769,800 ریال
106,352 $
مجموع کل (ریال): 605,974,208,725
مجموع کل (دلار): 14,427,957