آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک اردبيلآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک اردبيل 32 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
84772000
ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد.
24,680
105,522,108,060 ریال
2,512,431 $
2
5 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
40012900
سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد
403,200
27,689,482,800 ریال
659,273 $
3
11 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
40023900
سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir
155,520
22,843,225,498 ریال
543,886 $
4
8 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
40023100
کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل) (IIR)
155,520
20,271,661,862 ریال
482,659 $
5
10 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
73121010
مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD) موردمصرف درتايرلاستيک
264,000
17,930,645,040 ریال
426,920 $
6
6 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
40012900
سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد
201,600
13,593,088,976 ریال
323,645 $
7
6 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
38123100
مخلوط­ها? ال?گومرها از 4،2،2- تر? مت?ل1-2،1-د?­ه?دروکوئ?نول?ن (TMQ)
110,400
7,859,250,144 ریال
187,125 $
8
5 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
28220000
اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي.
12,000
7,448,985,600 ریال
177,357 $
9
7 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
39094020
مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin
45,000
7,193,083,400 ریال
171,264 $
10
9 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
38123100
مخلوط­ها? ال?گومرها از 4،2،2- تر? مت?ل1-2،1-د?­ه?دروکوئ?نول?ن (TMQ)
80,000
7,130,200,000 ریال
169,767 $
11
4 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
48,000
6,873,029,280 ریال
163,644 $
12
6 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
29071100
فنل (هيدروکسي بنزن) و املاح آن
172,000
6,827,889,000 ریال
162,569 $
13
6 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
40023900
سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir
51,840
6,741,193,766 ریال
160,505 $
14
11 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
29071100
فنل (هيدروکسي بنزن) و املاح آن
180,000
6,727,860,998 ریال
160,187 $
15
9 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
29071100
فنل (هيدروکسي بنزن) و املاح آن
180,000
6,497,542,692 ریال
154,703 $
16
6 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
34039910
روان كننده سيليكوني
24,000
6,194,448,000 ریال
147,487 $
17
8 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
38123910
آنت?­اکس?دان­ها
48,000
5,517,499,200 ریال
131,369 $
18
11 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
39011030
پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%
73,000
5,176,614,940 ریال
123,253 $
19
12 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
48,000
4,670,827,200 ریال
111,210 $
20
7 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
40026000
کائوچوي ا يزوپرن (ir)
50,400
4,562,809,272 ریال
108,638 $
21
9 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
28112200
دي اکسيد سيليسيم
115,200
4,222,723,392 ریال
100,541 $
22
8 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
38121000
فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون
12,000
3,333,978,240 ریال
79,380 $
23
2 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
39014000
ک كوپليمرهاي اتيلن- آلفا- الف?ن، با وزن مخصوص کمتر از 0.94
20,000
2,582,832,000 ریال
61,496 $
24
7 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
39081090
پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12
20,000
2,288,592,000 ریال
54,490 $
25
8 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
39094020
مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin
5,000
1,933,807,160 ریال
46,043 $
26
3 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
38123100
مخلوط­ها? ال?گومرها از 4،2،2- تر? مت?ل1-2،1-د?­ه?دروکوئ?نول?ن (TMQ)
20,000
1,857,804,000 ریال
44,233 $
27
3 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
84669200
اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8465
229
1,492,239,276 ریال
35,530 $
28
9 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
29072100
رزورسينول و املاح آن
2,000
1,460,321,200 ریال
34,770 $
29
6 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
38122090
ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات
7,000
1,263,159,850 ریال
30,075 $
30
9 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
40024900
کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين) به استثناي لاتکس
4,000
1,210,266,200 ریال
28,816 $
31
5 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
40024900
کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين) به استثناي لاتکس
4,000
1,173,603,200 ریال
27,943 $
32
5 / 1399
اردبیل
امارات متحده عربي
84669200
اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8465
165
961,082,505 ریال
22,883 $
مجموع کل (ریال): 321,051,854,751
مجموع کل (دلار): 7,644,092