آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک اردبيلآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک اردبيل 69 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
اردبیل
ترکيه
87012000
ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها
160,000
57,953,814,000 ریال
1,379,853 $
2
11 / 1399
اردبیل
ترکيه
84378090
دستگاه ها برای آسیاب کردن یا عمل آوردن غلات یا سبزیجات غلاف دار خشک کرده غیر از ماشین ها از نوع مورد مصرف در مزارع
206,050
51,501,790,000 ریال
1,226,233 $
3
10 / 1399
اردبیل
ترکيه
84819030
اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي
151,856
19,079,755,825 ریال
454,280 $
4
12 / 1399
اردبیل
ترکيه
84819030
اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي
93,000
15,469,620,000 ریال
368,324 $
5
10 / 1399
اردبیل
ترکيه
84195090
سا?ر
10,526
11,596,830,415 ریال
276,115 $
6
5 / 1399
اردبیل
ترکيه
70199099
ساير واشياءساخته شده ا زالياف شيشه اي غير مذکور در جاي ديگر
15,606
11,196,998,960 ریال
266,595 $
7
4 / 1399
اردبیل
ترکيه
39201060
ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون
48,370
10,601,354,857 ریال
252,413 $
8
9 / 1399
اردبیل
ترکيه
84819030
اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي
46,144
8,956,402,500 ریال
213,248 $
9
8 / 1399
اردبیل
ترکيه
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
49,752
8,934,834,376 ریال
212,734 $
10
9 / 1399
اردبیل
ترکيه
34031990
سایر فرآورده های روان کننده به جز روغن موتور دارای روغن های نفتی یا روغن های مواد معدنی
7,114
6,001,385,775 ریال
142,890 $
11
9 / 1399
اردبیل
ترکيه
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
107,966
5,984,227,126 ریال
142,482 $
12
12 / 1399
اردبیل
ترکيه
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
32,357
5,635,472,566 ریال
134,178 $
13
5 / 1399
اردبیل
ترکيه
72269100
محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، با پهناي کمتر از600mm غير مذکور در جاي ديگر
121,000
5,302,100,880 ریال
126,240 $
14
7 / 1399
اردبیل
ترکيه
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
76,094
5,018,825,051 ریال
119,496 $
15
7 / 1399
اردبیل
ترکيه
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
25,167
4,734,923,438 ریال
112,736 $
16
3 / 1399
اردبیل
ترکيه
72269100
محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، با پهناي کمتر از600mm غير مذکور در جاي ديگر
116,360
4,687,858,760 ریال
111,616 $
17
11 / 1399
اردبیل
ترکيه
72269100
محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، با پهناي کمتر از600mm غير مذکور در جاي ديگر
96,620
4,515,858,550 ریال
107,520 $
18
2 / 1399
اردبیل
ترکيه
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
24,192
3,972,902,958 ریال
94,593 $
19
9 / 1399
اردبیل
ترکيه
48119050
کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی از اوات سلولزی ونطع از الیاف سلولزی
21,944
3,853,743,750 ریال
91,756 $
20
5 / 1399
اردبیل
ترکيه
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
44,453
3,180,310,207 ریال
75,722 $
21
11 / 1399
اردبیل
ترکيه
87012000
ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها
8,000
3,114,294,000 ریال
74,150 $
22
3 / 1399
اردبیل
ترکيه
90303900
ساير ابزارآلات و دستگاه ها براي اندازه گيري يا آزمايش ولتاژ، جريان، مقاومت يا قدرت داراي وسيله ثبت
6,600
2,904,791,988 ریال
69,162 $
23
12 / 1399
اردبیل
ترکيه
84439990
قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور
774
2,751,656,976 ریال
65,516 $
24
8 / 1399
اردبیل
ترکيه
39011030
پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%
44,000
2,672,872,440 ریال
63,640 $
25
7 / 1399
اردبیل
ترکيه
84199090
ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
10,248
2,380,085,928 ریال
56,669 $
26
3 / 1399
اردبیل
ترکيه
84199090
ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
34,920
2,315,109,600 ریال
55,122 $
27
11 / 1399
اردبیل
ترکيه
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
17,389
2,147,514,032 ریال
51,131 $
28
8 / 1399
اردبیل
ترکيه
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
17,280
2,011,578,467 ریال
47,895 $
29
7 / 1399
اردبیل
ترکيه
15200000
گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار
46,500
1,781,243,748 ریال
42,411 $
30
4 / 1399
اردبیل
ترکيه
48022000
كاغذ و مقوا از انواعي كه به عنوان پايه براي تهيه كاغذ يا مقواي حساس در مقابل نور، گرما يا الكتريسيته مورد استفاده قرار ميگیرد
11,500
1,780,395,500 ریال
42,390 $
31
8 / 1399
اردبیل
ترکيه
52051200
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد)
21,002
1,758,269,500 ریال
41,864 $
32
5 / 1399
اردبیل
ترکيه
15200000
گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار
46,500
1,751,093,568 ریال
41,693 $
33
11 / 1399
اردبیل
ترکيه
84633000
ماشين هاي کارکردن روي مفتول، بدون بردا شتن قسمتي از ماده
3,922
1,737,563,520 ریال
41,371 $
34
10 / 1399
اردبیل
ترکيه
84199090
ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
16,400
1,714,831,500 ریال
40,829 $
35
10 / 1399
اردبیل
ترکيه
84439990
قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور
292
1,561,716,666 ریال
37,184 $
36
5 / 1399
اردبیل
ترکيه
90303900
ساير ابزارآلات و دستگاه ها براي اندازه گيري يا آزمايش ولتاژ، جريان، مقاومت يا قدرت داراي وسيله ثبت
650
1,417,780,560 ریال
33,757 $
37
5 / 1399
اردبیل
ترکيه
85044050
کنترل دور موتورInverter
984
1,379,853,000 ریال
32,854 $
38
3 / 1399
اردبیل
ترکيه
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
300
1,340,039,889 ریال
31,906 $
39
11 / 1399
اردبیل
ترکيه
38122090
ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات
9,000
1,118,719,000 ریال
26,636 $
40
5 / 1399
اردبیل
ترکيه
55034000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده
5,760
1,089,414,144 ریال
25,938 $
41
3 / 1399
اردبیل
ترکيه
85079090
اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري
5,802
1,039,308,944 ریال
24,745 $
42
5 / 1399
اردبیل
ترکيه
85044020
شارژر باطري
2,200
1,030,540,000 ریال
24,537 $
43
6 / 1399
اردبیل
ترکيه
15200000
گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار
23,250
888,473,448 ریال
21,154 $
44
9 / 1399
اردبیل
ترکيه
48022000
كاغذ و مقوا از انواعي كه به عنوان پايه براي تهيه كاغذ يا مقواي حساس در مقابل نور، گرما يا الكتريسيته مورد استفاده قرار ميگیرد
5,000
859,377,750 ریال
20,461 $
45
8 / 1399
اردبیل
ترکيه
84136030
تلمبه هاي حلزوني
2,055
846,016,544 ریال
20,143 $
46
4 / 1399
اردبیل
ترکيه
15200000
گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار
24,000
814,003,968 ریال
19,381 $
47
8 / 1399
اردبیل
ترکيه
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
416
796,267,840 ریال
18,959 $
48
7 / 1399
اردبیل
ترکيه
29163120
اسيد بنزوئيك
12,000
697,851,360 ریال
16,616 $
49
7 / 1399
اردبیل
ترکيه
29159099
ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر.
7,000
463,329,186 ریال
11,032 $
50
9 / 1399
اردبیل
ترکيه
84659900
ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره
2,640
282,813,000 ریال
6,734 $
مجموع کل (ریال): 294,625,816,060
مجموع کل (دلار): 7,014,904