آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک اروميهآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک اروميه 550 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
ارومیه
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
605,006
81,774,189,776 ریال
1,947,005 $
2
12 / 1399
ارومیه
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
497,091
72,543,738,098 ریال
1,727,232 $
3
7 / 1399
ارومیه
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
386,710
62,804,690,954 ریال
1,495,350 $
4
5 / 1399
ارومیه
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
367,370
53,190,294,574 ریال
1,266,436 $
5
4 / 1399
ارومیه
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
331,722
52,816,196,321 ریال
1,257,528 $
6
10 / 1399
ارومیه
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
336,863
52,813,118,592 ریال
1,257,455 $
7
11 / 1399
ارومیه
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
366,582
48,856,338,416 ریال
1,163,246 $
8
8 / 1399
ارومیه
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
292,929
45,237,267,269 ریال
1,077,078 $
9
11 / 1399
ارومیه
ترکيه
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
45,401
34,739,083,120 ریال
827,121 $
10
6 / 1399
ارومیه
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
239,175
33,907,414,680 ریال
807,319 $
11
12 / 1399
ارومیه
ترکيه
35061090
سایر محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده آماده شده برای خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد
253,505
32,405,824,901 ریال
771,567 $
12
2 / 1399
ارومیه
ترکيه
84199090
ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
495
32,135,503,500 ریال
765,131 $
13
3 / 1399
ارومیه
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
110,331
31,630,461,945 ریال
753,106 $
14
2 / 1399
ارومیه
ترکيه
35061000
محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد
232,966
27,102,565,423 ریال
645,299 $
15
5 / 1399
ارومیه
ترکيه
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
123,850
25,318,044,000 ریال
602,811 $
16
4 / 1399
ارومیه
ترکيه
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
130,340
24,751,413,000 ریال
589,319 $
17
11 / 1399
ارومیه
ترکيه
85437090
سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD
33,000
23,665,422,700 ریال
563,462 $
18
2 / 1399
ارومیه
ترکيه
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
136,026
22,068,299,306 ریال
525,436 $
19
8 / 1399
ارومیه
ترکيه
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
107,962
21,006,535,038 ریال
500,156 $
20
10 / 1399
ارومیه
ترکيه
90328930
سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS)
9,171
19,856,004,920 ریال
472,762 $
21
2 / 1399
ارومیه
ترکيه
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
114,996
19,362,662,580 ریال
461,016 $
22
10 / 1399
ارومیه
ترکيه
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
24,635
18,091,680,900 ریال
430,754 $
23
8 / 1399
ارومیه
ترکيه
32141000
بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود
151,121
18,046,378,176 ریال
429,676 $
24
5 / 1399
ارومیه
ترکيه
39232120
کيسه ا سپتيک 5 لايه و بالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن و هوا
80,173
16,536,447,357 ریال
393,725 $
25
12 / 1399
ارومیه
ترکيه
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
134,000
15,715,279,682 ریال
374,173 $
26
9 / 1399
ارومیه
ترکيه
76042100
پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم.
79,203
14,787,016,021 ریال
352,072 $
27
11 / 1399
ارومیه
ترکيه
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
120,000
14,091,267,000 ریال
335,506 $
28
5 / 1399
ارومیه
ترکيه
32141000
بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود
127,529
13,687,784,888 ریال
325,900 $
29
10 / 1399
ارومیه
ترکيه
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
62,040
13,360,329,000 ریال
318,103 $
30
12 / 1399
ارومیه
ترکيه
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
59,760
13,024,422,000 ریال
310,105 $
31
12 / 1399
ارومیه
ترکيه
48119020
قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي
90,879
12,736,840,927 ریال
303,258 $
32
2 / 1399
ارومیه
ترکيه
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
117,220
12,540,409,286 ریال
298,581 $
33
1 / 1399
ارومیه
ترکيه
35061000
محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد
106,447
12,407,703,320 ریال
295,422 $
34
12 / 1399
ارومیه
ترکيه
18050090
پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم
88,200
11,738,661,480 ریال
279,492 $
35
4 / 1399
ارومیه
ترکيه
84198990
ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
3,980
11,480,295,054 ریال
273,340 $
36
9 / 1399
ارومیه
ترکيه
90328930
سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS)
6,586
11,444,751,060 ریال
272,494 $
37
11 / 1399
ارومیه
ترکيه
35061090
سایر محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده آماده شده برای خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد
90,155
11,430,573,728 ریال
272,157 $
38
10 / 1399
ارومیه
ترکيه
35061090
سایر محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده آماده شده برای خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد
84,208
11,147,795,834 ریال
265,424 $
39
4 / 1399
ارومیه
ترکيه
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
76,042
11,008,586,632 ریال
262,109 $
40
7 / 1399
ارومیه
ترکيه
40118090
سا?ر
34,536
9,817,920,000 ریال
233,760 $
41
9 / 1399
ارومیه
ترکيه
32141000
بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود
98,306
9,812,801,720 ریال
233,638 $
42
4 / 1399
ارومیه
ترکيه
35061000
محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد
76,786
9,780,541,144 ریال
232,870 $
43
12 / 1399
ارومیه
ترکيه
84564000
ک که با قوس پلاسما عمل م?­کند
12,600
9,637,560,000 ریال
229,466 $
44
4 / 1399
ارومیه
ترکيه
84388000
ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر
13,360
9,630,547,850 ریال
229,299 $
45
5 / 1399
ارومیه
ترکيه
20079910
پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس
245,640
9,434,823,472 ریال
224,639 $
46
10 / 1399
ارومیه
ترکيه
87169010
كاسه و ديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز و متعلقات ديگر و توپي براي تريلرها و نيمه تريلرها
95,618
9,332,220,672 ریال
222,196 $
47
3 / 1399
ارومیه
ترکيه
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
132,338
9,201,843,548 ریال
219,092 $
48
9 / 1399
ارومیه
ترکيه
35061090
سایر محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده آماده شده برای خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد
72,124
9,146,009,184 ریال
217,762 $
49
8 / 1399
ارومیه
ترکيه
90328930
سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS)
4,517
9,066,699,040 ریال
215,874 $
50
9 / 1399
ارومیه
ترکيه
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
78,000
8,992,781,550 ریال
214,114 $
مجموع کل (ریال): 1,165,115,039,638
مجموع کل (دلار): 27,740,836