آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک اروميهآمار کل واردات از کشور چين گمرک اروميه 117 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
ارومیه
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
238,561
25,566,621,273 ریال
608,729 $
2
10 / 1399
ارومیه
چين
73045900
لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور، که در جاي ديگرذکرنشده.
522,480
22,861,771,470 ریال
544,328 $
3
10 / 1399
ارومیه
چين
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
147,278
17,514,708,283 ریال
417,017 $
4
2 / 1399
ارومیه
چين
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
129,670
13,336,464,988 ریال
317,535 $
5
7 / 1399
ارومیه
چين
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
107,745
11,892,534,269 ریال
283,156 $
6
8 / 1399
ارومیه
چين
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
96,182
11,810,260,170 ریال
281,197 $
7
8 / 1399
ارومیه
چين
73045900
لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور، که در جاي ديگرذکرنشده.
224,058
9,370,434,925 ریال
223,106 $
8
8 / 1399
ارومیه
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
73,507
8,851,922,520 ریال
210,760 $
9
9 / 1399
ارومیه
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
71,180
8,543,052,000 ریال
203,406 $
10
10 / 1399
ارومیه
چين
40111090
سایر لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیل های سواری( همچنین اتومبیل های استیشن واگن و اتومبیل های مسابقه به کار می رود .
57,679
7,310,940,000 ریال
174,070 $
11
9 / 1399
ارومیه
چين
87089429
ساير اجزاء و قطعات بجز براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
60,314
7,254,744,000 ریال
172,732 $
12
12 / 1399
ارومیه
چين
60019200
پارچه هاي مخمل و پلوش ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي، کشباف ياقلاب باف، غير مذکور در جاي ديگر
23,385
6,947,514,000 ریال
165,417 $
13
7 / 1399
ارومیه
چين
60019200
پارچه هاي مخمل و پلوش ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي، کشباف ياقلاب باف، غير مذکور در جاي ديگر
22,670
6,943,650,000 ریال
165,325 $
14
7 / 1399
ارومیه
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
56,470
6,914,880,000 ریال
164,640 $
15
12 / 1399
ارومیه
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
56,480
6,894,720,000 ریال
164,160 $
16
4 / 1399
ارومیه
چين
60019200
پارچه هاي مخمل و پلوش ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي، کشباف ياقلاب باف، غير مذکور در جاي ديگر
23,550
6,324,108,000 ریال
150,574 $
17
9 / 1399
ارومیه
چين
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
52,747
5,495,397,050 ریال
130,843 $
18
4 / 1399
ارومیه
چين
85399030
اجزا و قطعات لامپ LED
18,891
5,336,787,559 ریال
127,066 $
19
4 / 1399
ارومیه
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
44,141
4,976,065,721 ریال
118,478 $
20
12 / 1399
ارومیه
چين
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
39,029
4,937,895,885 ریال
117,569 $
21
4 / 1399
ارومیه
چين
84223000
ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها
1,980
4,729,199,500 ریال
112,600 $
22
9 / 1399
ارومیه
چين
84099950
کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110
32,210
3,755,202,360 ریال
89,410 $
23
9 / 1399
ارومیه
چين
40111030
تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
25,145
3,678,659,127 ریال
87,587 $
24
5 / 1399
ارومیه
چين
84778000
ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر
15,800
3,467,464,000 ریال
82,559 $
25
12 / 1399
ارومیه
چين
84072900
ساير موتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه آبي غير ازموتورهاي خارج ا زبدنه
9,800
3,259,798,248 ریال
77,614 $
26
2 / 1399
ارومیه
چين
60019200
پارچه هاي مخمل و پلوش ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي، کشباف ياقلاب باف، غير مذکور در جاي ديگر
11,500
3,217,200,000 ریال
76,600 $
27
8 / 1399
ارومیه
چين
84072900
ساير موتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه آبي غير ازموتورهاي خارج ا زبدنه
9,800
3,195,258,136 ریال
76,078 $
28
6 / 1399
ارومیه
چين
91070000
کليد قطع و وصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون.
8,005
3,108,246,000 ریال
74,006 $
29
2 / 1399
ارومیه
چين
84072900
ساير موتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه آبي غير ازموتورهاي خارج ا زبدنه
10,080
3,047,083,620 ریال
72,550 $
30
7 / 1399
ارومیه
چين
84254200
جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي
26,000
2,942,902,462 ریال
70,069 $
31
2 / 1399
ارومیه
چين
73045900
لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور، که در جاي ديگرذکرنشده.
74,960
2,922,027,754 ریال
69,572 $
32
5 / 1399
ارومیه
چين
87169090
اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور
41,656
2,799,493,284 ریال
66,655 $
33
6 / 1399
ارومیه
چين
85011020
الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات
14,410
2,566,809,600 ریال
61,115 $
34
8 / 1399
ارومیه
چين
85011020
الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات
14,400
2,515,916,800 ریال
59,903 $
35
2 / 1399
ارومیه
چين
84239010
قطعات ماشين آلات و ادوات توزين
13,965
2,441,960,000 ریال
58,142 $
36
2 / 1399
ارومیه
چين
84821000
بلبرينگ.
25,200
2,409,204,000 ریال
57,362 $
37
12 / 1399
ارومیه
چين
73045900
لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور، که در جاي ديگرذکرنشده.
51,476
2,246,195,411 ریال
53,481 $
38
2 / 1399
ارومیه
چين
39204930
ورق از آلياژ PVC/ABC
12,000
2,215,632,000 ریال
52,753 $
39
1 / 1399
ارومیه
چين
39204930
ورق از آلياژ PVC/ABC
18,000
2,036,952,000 ریال
48,499 $
40
6 / 1399
ارومیه
چين
85158090
ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر
8,811
2,000,012,800 ریال
47,619 $
41
12 / 1399
ارومیه
چين
87089429
ساير اجزاء و قطعات بجز براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
22,782
1,999,284,000 ریال
47,602 $
42
9 / 1399
ارومیه
چين
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
15,500
1,969,733,246 ریال
46,898 $
43
7 / 1399
ارومیه
چين
40118010
دارا? تول?د داخل? مشابه
14,260
1,932,252,000 ریال
46,006 $
44
4 / 1399
ارومیه
چين
70109010
ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي
28,433
1,910,317,677 ریال
45,484 $
45
5 / 1399
ارومیه
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
13,660
1,783,494,505 ریال
42,464 $
46
5 / 1399
ارومیه
چين
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
1,172
1,760,397,761 ریال
41,914 $
47
11 / 1399
ارومیه
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
14,010
1,693,440,000 ریال
40,320 $
48
2 / 1399
ارومیه
چين
70109010
ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي
20,715
1,618,372,980 ریال
38,533 $
49
9 / 1399
ارومیه
چين
73079900
لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده.
26,400
1,614,162,000 ریال
38,432 $
50
6 / 1399
ارومیه
چين
84331900
ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که در جاي ديگرمذکور نباشد
5,307
1,542,709,000 ریال
36,731 $
مجموع کل (ریال): 275,463,852,384
مجموع کل (دلار): 6,558,666