آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک اصفهانآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک اصفهان 118 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
اصفهان
آلمان
85022010
مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي
110,100
158,215,859,200 ریال
3,767,044 $
2
4 / 1399
اصفهان
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
406,154
38,516,690,425 ریال
917,064 $
3
3 / 1399
اصفهان
آلمان
40101100
تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز
135,870
33,355,414,756 ریال
794,177 $
4
2 / 1399
اصفهان
آلمان
84543000
ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند
10,032
32,060,316,078 ریال
763,341 $
5
1 / 1399
اصفهان
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
304,862
27,819,285,474 ریال
662,364 $
6
6 / 1399
اصفهان
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
45,965
20,453,262,970 ریال
486,982 $
7
8 / 1399
اصفهان
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
202,826
18,040,793,912 ریال
429,543 $
8
7 / 1399
اصفهان
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
161,967
14,504,871,217 ریال
345,354 $
9
6 / 1399
اصفهان
آلمان
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
146,216
14,004,371,826 ریال
333,437 $
10
1 / 1399
اصفهان
آلمان
59119000
ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7
3,272
12,839,933,768 ریال
305,713 $
11
10 / 1399
اصفهان
آلمان
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
138,678
12,243,854,310 ریال
291,520 $
12
2 / 1399
اصفهان
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
27,545
12,091,420,386 ریال
287,891 $
13
12 / 1399
اصفهان
آلمان
59119090
سایر محصولات واشیای نسجی غیر مذکور برای مصارف فنی مذکور در یادداشت 7 این فصل
3,070
11,214,816,913 ریال
267,019 $
14
7 / 1399
اصفهان
آلمان
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
3,595
11,036,250,000 ریال
262,768 $
15
4 / 1399
اصفهان
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
24,035
11,001,502,708 ریال
261,941 $
16
5 / 1399
اصفهان
آلمان
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
98,187
9,747,083,052 ریال
232,073 $
17
11 / 1399
اصفهان
آلمان
59119090
سایر محصولات واشیای نسجی غیر مذکور برای مصارف فنی مذکور در یادداشت 7 این فصل
2,887
9,716,181,190 ریال
231,338 $
18
10 / 1399
اصفهان
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
102,405
9,435,580,325 ریال
224,657 $
19
9 / 1399
اصفهان
آلمان
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
102,464
9,358,057,613 ریال
222,811 $
20
2 / 1399
اصفهان
آلمان
59119000
ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7
2,559
8,907,145,365 ریال
212,075 $
21
10 / 1399
اصفهان
آلمان
59119090
سایر محصولات واشیای نسجی غیر مذکور برای مصارف فنی مذکور در یادداشت 7 این فصل
2,618
8,863,183,413 ریال
211,028 $
22
11 / 1399
اصفهان
آلمان
84589100
ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز، باكنترل شماره اي غير از ماشين تراش افقي
49,000
8,344,528,500 ریال
198,679 $
23
1 / 1399
اصفهان
آلمان
76129030
ظروف بدون درز براي بسته­بندي مواد غذايي
28,414
8,186,138,618 ریال
194,908 $
24
7 / 1399
اصفهان
آلمان
90289010
اجزاء و قطعات و متفرعات براي کنتور گاز
200
6,933,360,650 ریال
165,080 $
25
4 / 1399
اصفهان
آلمان
59119000
ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7
1,910
6,850,294,980 ریال
163,102 $
26
5 / 1399
اصفهان
آلمان
59119090
سایر محصولات واشیای نسجی غیر مذکور برای مصارف فنی مذکور در یادداشت 7 این فصل
1,786
6,774,968,778 ریال
161,309 $
27
11 / 1399
اصفهان
آلمان
86073000
قلابها و ساير وسايل کوپلينگ، ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن و اجزاء و قطعات آن ها
8,800
6,609,729,600 ریال
157,375 $
28
10 / 1399
اصفهان
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
13,525
6,147,414,982 ریال
146,367 $
29
2 / 1399
اصفهان
آلمان
98842700
قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي
300
5,132,272,588 ریال
122,197 $
30
10 / 1399
اصفهان
آلمان
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
48,962
5,053,450,588 ریال
120,320 $
31
12 / 1399
اصفهان
آلمان
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
49,120
5,039,918,740 ریال
119,998 $
32
11 / 1399
اصفهان
آلمان
84596100
ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، باکنترل شماره ا ي (غير ازنوع زا نوئي)
28,500
4,853,450,250 ریال
115,558 $
33
12 / 1399
اصفهان
آلمان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
12,505
4,719,190,854 ریال
112,362 $
34
6 / 1399
اصفهان
آلمان
59119090
سایر محصولات واشیای نسجی غیر مذکور برای مصارف فنی مذکور در یادداشت 7 این فصل
1,361
4,484,854,912 ریال
106,782 $
35
8 / 1399
اصفهان
آلمان
59119090
سایر محصولات واشیای نسجی غیر مذکور برای مصارف فنی مذکور در یادداشت 7 این فصل
1,466
4,461,383,659 ریال
106,223 $
36
4 / 1399
اصفهان
آلمان
84451300
ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines)
3,535
4,206,316,500 ریال
100,150 $
37
4 / 1399
اصفهان
آلمان
59114000
پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنه هاي روغن كشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آن هايي كه از موي انسان تهيه شده باشند.
4,258
3,873,395,341 ریال
92,224 $
38
11 / 1399
اصفهان
آلمان
73090000
مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت
17,380
3,720,151,344 ریال
88,575 $
39
8 / 1399
اصفهان
آلمان
84581100
ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي
56,800
3,678,750,000 ریال
87,589 $
40
6 / 1399
اصفهان
آلمان
98842700
قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي
4,832
3,557,691,060 ریال
84,707 $
41
9 / 1399
اصفهان
آلمان
48115900
ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100
46,346
3,362,164,744 ریال
80,052 $
42
10 / 1399
اصفهان
آلمان
59114000
پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنه هاي روغن كشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آن هايي كه از موي انسان تهيه شده باشند.
3,711
3,208,189,961 ریال
76,385 $
43
11 / 1399
اصفهان
آلمان
34039100
فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني
19,440
2,889,791,932 ریال
68,805 $
44
8 / 1399
اصفهان
آلمان
13022000
مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها
5,000
2,788,098,000 ریال
66,383 $
45
9 / 1399
اصفهان
آلمان
29400090
قندهای خالص از لحاظ شیمیایی غیر از ساکارز، لاکتوزِ، مالتوز، گلوکزو فروکتوز( لوولوز) استرها، استال ها و استرهای قندو املاح آن، غیر ازمحصولات مشمول شماره های 2937، 2938 ،2939
21,000
2,766,978,601 ریال
65,880 $
46
1 / 1399
اصفهان
آلمان
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
1,350
2,765,897,260 ریال
65,855 $
47
5 / 1399
اصفهان
آلمان
32082060
ورني ويژه مرکب چاپ فلکسو براساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل
15,000
2,695,180,500 ریال
64,171 $
48
4 / 1399
اصفهان
آلمان
85044090
ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر
1,460
2,693,875,030 ریال
64,140 $
49
12 / 1399
اصفهان
آلمان
13022000
مواد پکتيني، پکتينات ها و پکتات ها
5,000
2,398,692,000 ریال
57,112 $
50
5 / 1399
اصفهان
آلمان
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
4,000
2,351,458,125 ریال
55,987 $
مجموع کل (ریال): 613,973,462,998
مجموع کل (دلار): 14,618,415