آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک اصفهانآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک اصفهان 473 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
اصفهان
ترکيه
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
32,816
113,576,570,000 ریال
2,704,204 $
2
3 / 1399
اصفهان
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
159,060
74,780,370,000 ریال
1,780,485 $
3
4 / 1399
اصفهان
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
240,500
69,707,701,000 ریال
1,659,707 $
4
8 / 1399
اصفهان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
578,498
44,000,413,587 ریال
1,047,629 $
5
7 / 1399
اصفهان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
572,656
43,822,987,532 ریال
1,043,404 $
6
10 / 1399
اصفهان
ترکيه
84452000
ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي
424,350
42,724,680,000 ریال
1,017,254 $
7
5 / 1399
اصفهان
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
153,130
39,874,923,380 ریال
949,403 $
8
6 / 1399
اصفهان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
469,183
35,487,619,076 ریال
844,943 $
9
11 / 1399
اصفهان
ترکيه
85340000
مدا رهاي چاپي
7,209
34,203,700,440 ریال
814,374 $
10
6 / 1399
اصفهان
ترکيه
84452000
ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي
192,950
32,415,575,924 ریال
771,799 $
11
8 / 1399
اصفهان
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
47,880
31,540,290,480 ریال
750,959 $
12
9 / 1399
اصفهان
ترکيه
84452000
ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي
167,000
28,056,051,408 ریال
668,001 $
13
6 / 1399
اصفهان
ترکيه
84451100
ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines)
167,000
28,055,993,520 ریال
668,000 $
14
12 / 1399
اصفهان
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
296,118
25,834,520,700 ریال
615,108 $
15
5 / 1399
اصفهان
ترکيه
34039100
فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني
139,080
23,815,488,115 ریال
567,035 $
16
4 / 1399
اصفهان
ترکيه
84386000
ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات
27,190
23,702,333,400 ریال
564,341 $
17
5 / 1399
اصفهان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
302,427
22,924,883,411 ریال
545,831 $
18
12 / 1399
اصفهان
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
70,010
22,372,479,612 ریال
532,678 $
19
8 / 1399
اصفهان
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
116,570
21,954,603,498 ریال
522,729 $
20
5 / 1399
اصفهان
ترکيه
84804900
قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري)
54,375
21,869,465,184 ریال
520,702 $
21
11 / 1399
اصفهان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
240,887
21,414,650,100 ریال
509,873 $
22
4 / 1399
اصفهان
ترکيه
84453000
ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي
67,420
21,024,561,400 ریال
500,585 $
23
12 / 1399
اصفهان
ترکيه
39076910
گر?د نساج?
411,400
19,275,845,148 ریال
458,949 $
24
5 / 1399
اصفهان
ترکيه
28352610
مونو كلسيم فسفات
685,000
18,671,584,050 ریال
444,562 $
25
2 / 1399
اصفهان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
226,178
18,417,811,607 ریال
438,519 $
26
5 / 1399
اصفهان
ترکيه
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
19,648
17,716,031,696 ریال
421,810 $
27
9 / 1399
اصفهان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
201,432
16,319,082,942 ریال
388,550 $
28
11 / 1399
اصفهان
ترکيه
84518000
ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي
48,520
15,546,233,934 ریال
370,148 $
29
9 / 1399
اصفهان
ترکيه
85087000
اجزاء و قطعات جاروبرقي
49,153
15,464,443,780 ریال
368,201 $
30
5 / 1399
اصفهان
ترکيه
85015390
سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي
18,835
15,004,506,512 ریال
357,250 $
31
11 / 1399
اصفهان
ترکيه
38190090
ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر
78,538
14,393,659,979 ریال
342,706 $
32
11 / 1399
اصفهان
ترکيه
39031920
پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH
173,250
14,097,606,592 ریال
335,657 $
33
4 / 1399
اصفهان
ترکيه
84514000
ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد.
23,730
14,007,930,000 ریال
333,522 $
34
12 / 1399
اصفهان
ترکيه
76082000
لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم
101,872
13,945,602,277 ریال
332,038 $
35
5 / 1399
اصفهان
ترکيه
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
25,000
13,465,434,195 ریال
320,606 $
36
5 / 1399
اصفهان
ترکيه
84836000
كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)
6,089
13,125,741,233 ریال
312,518 $
37
6 / 1399
اصفهان
ترکيه
81089000
مصنوعات ا زتيتان، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست.
3,031
12,956,929,056 ریال
308,498 $
38
6 / 1399
اصفهان
ترکيه
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
274,991
12,740,023,875 ریال
303,334 $
39
3 / 1399
اصفهان
ترکيه
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
19,600
12,443,687,055 ریال
296,278 $
40
12 / 1399
اصفهان
ترکيه
55013000
دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک.
146,912
12,182,880,000 ریال
290,069 $
41
10 / 1399
اصفهان
ترکيه
40027000
کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)
88,000
12,106,134,400 ریال
288,241 $
42
9 / 1399
اصفهان
ترکيه
85340000
مدا رهاي چاپي
3,003
12,098,891,029 ریال
288,069 $
43
8 / 1399
اصفهان
ترکيه
55033000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده
160,176
12,029,104,500 ریال
286,407 $
44
4 / 1399
اصفهان
ترکيه
34039100
فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني
86,720
11,694,007,454 ریال
278,429 $
45
12 / 1399
اصفهان
ترکيه
84454000
ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي
50,420
11,565,987,000 ریال
275,381 $
46
1 / 1399
اصفهان
ترکيه
84463000
ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو
72,131
11,532,110,800 ریال
274,574 $
47
12 / 1399
اصفهان
ترکيه
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
8,387
11,424,224,000 ریال
272,005 $
48
10 / 1399
اصفهان
ترکيه
84453000
ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي
120,000
11,416,275,000 ریال
271,816 $
49
7 / 1399
اصفهان
ترکيه
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
84,720
11,365,640,040 ریال
270,610 $
50
10 / 1399
اصفهان
ترکيه
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
5,323
11,356,203,820 ریال
270,386 $
مجموع کل (ریال): 1,209,523,473,741
مجموع کل (دلار): 28,798,177