آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عمان گمرک اصفهانآمار کل واردات از کشور عمان گمرک اصفهان 8 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
اصفهان
عمان
29304000
متيونين
324,000
44,705,633,076 ریال
1,064,420 $
2
10 / 1399
اصفهان
عمان
29304000
متيونين
216,000
31,210,704,000 ریال
743,112 $
3
11 / 1399
اصفهان
عمان
29304000
متيونين
220,000
30,691,595,000 ریال
730,752 $
4
6 / 1399
اصفهان
عمان
29304000
متيونين
216,000
26,714,340,000 ریال
636,056 $
5
7 / 1399
اصفهان
عمان
29304000
متيونين
162,000
19,865,250,000 ریال
472,982 $
6
8 / 1399
اصفهان
عمان
72029930
فرو سيليکو کلسيم (سيکليوکلسيم)
125,000
8,672,286,014 ریال
206,483 $
7
12 / 1399
اصفهان
عمان
29304000
متيونين
54,000
7,642,077,840 ریال
181,954 $
8
6 / 1399
اصفهان
عمان
98842700
قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي
57
80,059,000 ریال
1,906 $
مجموع کل (ریال): 169,581,944,930
مجموع کل (دلار): 4,037,665