آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک اصفهانآمار کل واردات از کشور چين گمرک اصفهان 533 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
اصفهان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
605,173
519,913,217,037 ریال
12,378,886 $
2
11 / 1399
اصفهان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
321,496
260,812,337,696 ریال
6,209,818 $
3
9 / 1399
اصفهان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
231,360
225,472,017,060 ریال
5,368,381 $
4
3 / 1399
اصفهان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
216,388
210,421,963,200 ریال
5,010,047 $
5
10 / 1399
اصفهان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
186,354
156,782,650,960 ریال
3,732,920 $
6
8 / 1399
اصفهان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
113,190
113,006,983,920 ریال
2,690,642 $
7
4 / 1399
اصفهان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
108,028
109,735,974,540 ریال
2,612,761 $
8
7 / 1399
اصفهان
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
87,817
108,340,399,214 ریال
2,579,533 $
9
12 / 1399
اصفهان
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
80,844
100,777,700,406 ریال
2,399,469 $
10
3 / 1399
اصفهان
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
74,068
92,944,776,297 ریال
2,212,971 $
11
9 / 1399
اصفهان
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
61,032
83,279,116,612 ریال
1,982,836 $
12
5 / 1399
اصفهان
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
70,617
83,276,833,351 ریال
1,982,782 $
13
12 / 1399
اصفهان
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
552,054
82,845,897,336 ریال
1,972,521 $
14
4 / 1399
اصفهان
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
62,744
77,307,778,388 ریال
1,840,661 $
15
2 / 1399
اصفهان
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
72,577
74,467,973,000 ریال
1,773,047 $
16
11 / 1399
اصفهان
چين
98842700
قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي
212,171
63,447,555,598 ریال
1,510,656 $
17
11 / 1399
اصفهان
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
68,028
62,042,851,346 ریال
1,477,211 $
18
5 / 1399
اصفهان
چين
38151990
ک کساير
10,000
61,576,250,000 ریال
1,466,101 $
19
9 / 1399
اصفهان
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
24,036
61,104,304,882 ریال
1,454,864 $
20
5 / 1399
اصفهان
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
353,530
47,549,986,636 ریال
1,132,143 $
21
12 / 1399
اصفهان
چين
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
120,875
45,839,636,825 ریال
1,091,420 $
22
9 / 1399
اصفهان
چين
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
550,317
45,416,845,052 ریال
1,081,353 $
23
12 / 1399
اصفهان
چين
84772000
ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد.
151,054
44,886,889,550 ریال
1,068,735 $
24
3 / 1399
اصفهان
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
26,129
41,507,454,563 ریال
988,273 $
25
7 / 1399
اصفهان
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
27,054
41,070,488,236 ریال
977,869 $
26
6 / 1399
اصفهان
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
26,423
40,821,940,208 ریال
971,951 $
27
6 / 1399
اصفهان
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
35,145
40,193,453,818 ریال
956,987 $
28
2 / 1399
اصفهان
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
32,612
40,129,630,882 ریال
955,467 $
29
12 / 1399
اصفهان
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
22,262
39,289,555,329 ریال
935,466 $
30
4 / 1399
اصفهان
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
20,027
32,000,426,512 ریال
761,915 $
31
4 / 1399
اصفهان
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
52,226
31,884,515,744 ریال
759,155 $
32
10 / 1399
اصفهان
چين
84642000
ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد
134,510
31,214,339,280 ریال
743,199 $
33
10 / 1399
اصفهان
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
27,172
29,806,288,360 ریال
709,674 $
34
5 / 1399
اصفهان
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
24,802
29,364,743,198 ریال
699,161 $
35
6 / 1399
اصفهان
چين
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
201,862
29,160,207,024 ریال
694,291 $
36
9 / 1399
اصفهان
چين
72107090
محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر
321,077
29,078,083,913 ریال
692,335 $
37
12 / 1399
اصفهان
چين
85182990
ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر
15,454
28,417,084,742 ریال
676,597 $
38
5 / 1399
اصفهان
چين
72107090
محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر
300,500
28,183,497,525 ریال
671,036 $
39
8 / 1399
اصفهان
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
22,007
27,680,014,445 ریال
659,048 $
40
12 / 1399
اصفهان
چين
85423100
پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج
233
27,679,206,745 ریال
659,029 $
41
9 / 1399
اصفهان
چين
72107010
با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر
497,800
27,471,242,981 ریال
654,077 $
42
9 / 1399
اصفهان
چين
85182990
ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر
11,796
24,491,688,857 ریال
583,135 $
43
4 / 1399
اصفهان
چين
72107010
با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر
476,500
24,376,400,954 ریال
580,390 $
44
3 / 1399
اصفهان
چين
85182990
ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر
11,354
24,006,176,820 ریال
571,576 $
45
8 / 1399
اصفهان
چين
73089090
اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد
150,616
23,865,699,466 ریال
568,231 $
46
10 / 1399
اصفهان
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
10,746
23,797,105,249 ریال
566,598 $
47
7 / 1399
اصفهان
چين
87083023
کفشک لنت ترمز انواع خودرو
448,755
21,940,871,551 ریال
522,402 $
48
7 / 1399
اصفهان
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
35,409
21,843,825,500 ریال
520,091 $
49
11 / 1399
اصفهان
چين
84138190
ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر
44,865
21,725,693,127 ریال
517,278 $
50
10 / 1399
اصفهان
چين
87083023
کفشک لنت ترمز انواع خودرو
461,422
21,147,283,923 ریال
503,507 $
مجموع کل (ریال): 3,533,396,857,858
مجموع کل (دلار): 84,128,496