آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک اهوازآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک اهواز 2 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
اهواز
امارات متحده عربي
84143090
سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر
169,464
408,636,893,331 ریال
9,729,450 $
2
12 / 1399
اهواز
امارات متحده عربي
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
352,505
70,362,818,040 ریال
1,675,305 $
مجموع کل (ریال): 478,999,711,371
مجموع کل (دلار): 11,404,755