آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک اهوازآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک اهواز 6 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
اهواز
ترکيه
85372090
تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت
25,397
78,724,765,872 ریال
1,874,399 $
2
7 / 1399
اهواز
ترکيه
84819090
ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040
8,100
73,556,896,654 ریال
1,751,355 $
3
7 / 1399
اهواز
ترکيه
73182200
وا شرها، که در جاي ديگرگفته نشده حديد نشده، ازچدن، اهن يا فولاد
2,200
34,907,121,679 ریال
831,122 $
4
3 / 1399
اهواز
ترکيه
84531000
ماشين آلات و دستگاه هاي آماده کردن، دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم
4,880
2,047,756,500 ریال
48,756 $
5
8 / 1399
اهواز
ترکيه
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
12,000
1,471,500,000 ریال
35,036 $
6
8 / 1399
اهواز
ترکيه
28230000
اکسيدهاي تيتان
12,000
1,459,728,000 ریال
34,755 $
مجموع کل (ریال): 192,167,768,705
مجموع کل (دلار): 4,575,423