آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک اينچه برونآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک اينچه برون 51 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
اینچه برون
ترکيه
84362100
ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي
694,900
145,655,965,325 ریال
3,467,999 $
2
6 / 1399
اینچه برون
ترکيه
84362100
ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي
303,340
64,187,314,688 ریال
1,528,269 $
3
11 / 1399
اینچه برون
ترکيه
84362100
ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي
605,467
60,679,467,912 ریال
1,444,749 $
4
4 / 1399
اینچه برون
ترکيه
84362100
ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي
200,040
47,188,136,520 ریال
1,123,527 $
5
5 / 1399
اینچه برون
ترکيه
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
1,112,400
37,354,156,102 ریال
889,385 $
6
1 / 1399
اینچه برون
ترکيه
84362100
ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي
151,280
35,628,776,463 ریال
848,304 $
7
1 / 1399
اینچه برون
ترکيه
84304190
ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ
385,000
25,587,198,000 ریال
609,219 $
8
4 / 1399
اینچه برون
ترکيه
85021390
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva
40,494
23,645,697,000 ریال
562,993 $
9
5 / 1399
اینچه برون
ترکيه
84362100
ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي
88,600
20,442,702,000 ریال
486,731 $
10
12 / 1399
اینچه برون
ترکيه
85021390
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva
22,020
16,751,460,000 ریال
398,844 $
11
9 / 1399
اینچه برون
ترکيه
85021390
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva
18,450
9,183,759,000 ریال
218,661 $
12
11 / 1399
اینچه برون
ترکيه
29163210
پراکسید بنزوئیل ( دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر
45,900
8,972,503,000 ریال
213,631 $
13
12 / 1399
اینچه برون
ترکيه
85021310
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر
13,890
8,483,340,000 ریال
201,984 $
14
7 / 1399
اینچه برون
ترکيه
84440000
ماشينهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي.
66,020
7,558,417,800 ریال
179,962 $
15
6 / 1399
اینچه برون
ترکيه
85021310
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر
22,700
7,446,560,800 ریال
177,299 $
16
11 / 1399
اینچه برون
ترکيه
29163990
ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور
23,200
7,125,508,800 ریال
169,655 $
17
11 / 1399
اینچه برون
ترکيه
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
19,000
6,808,633,500 ریال
162,110 $
18
10 / 1399
اینچه برون
ترکيه
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
19,000
6,676,468,500 ریال
158,964 $
19
6 / 1399
اینچه برون
ترکيه
85021390
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva
11,000
6,328,728,000 ریال
150,684 $
20
10 / 1399
اینچه برون
ترکيه
34021990
سایر مواد آلی تانسیواکتیو، حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی
22,320
4,634,308,016 ریال
110,341 $
21
12 / 1399
اینچه برون
ترکيه
29163210
پراکسید بنزوئیل ( دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر
22,950
4,509,830,500 ریال
107,377 $
22
4 / 1399
اینچه برون
ترکيه
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
36,000
4,264,248,950 ریال
101,530 $
23
5 / 1399
اینچه برون
ترکيه
28230000
اکسيدهاي تيتان
25,000
4,094,887,500 ریال
97,497 $
24
12 / 1399
اینچه برون
ترکيه
28230000
اکسيدهاي تيتان
24,000
3,993,056,640 ریال
95,073 $
25
8 / 1399
اینچه برون
ترکيه
28230000
اکسيدهاي تيتان
24,000
3,988,120,320 ریال
94,955 $
26
10 / 1399
اینچه برون
ترکيه
28230000
اکسيدهاي تيتان
24,000
3,862,728,000 ریال
91,970 $
27
3 / 1399
اینچه برون
ترکيه
28230000
اکسيدهاي تيتان
24,000
3,688,722,720 ریال
87,827 $
28
2 / 1399
اینچه برون
ترکيه
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
2,100
3,653,102,700 ریال
86,979 $
29
8 / 1399
اینچه برون
ترکيه
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
24,000
3,129,525,000 ریال
74,512 $
30
6 / 1399
اینچه برون
ترکيه
85021290
ساير مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غير مذکور در جاي ديگر
8,200
3,089,195,200 ریال
73,552 $
31
4 / 1399
اینچه برون
ترکيه
38122010
پلاستي سايزهاي مركب براي كائوچو يامواد پلاستيكي مخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات
32,000
2,806,380,000 ریال
66,819 $
32
10 / 1399
اینچه برون
ترکيه
84822000
رولبيرينگ مخروطي، هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي.
1,415
2,550,388,114 ریال
60,724 $
33
12 / 1399
اینچه برون
ترکيه
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
15,000
1,932,222,960 ریال
46,005 $
34
10 / 1399
اینچه برون
ترکيه
84825000
رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني).
665
1,522,358,337 ریال
36,247 $
35
12 / 1399
اینچه برون
ترکيه
59070090
ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند
10,017
1,496,891,500 ریال
35,640 $
36
10 / 1399
اینچه برون
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
12,600
1,492,007,768 ریال
35,524 $
37
10 / 1399
اینچه برون
ترکيه
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
11,000
1,479,005,072 ریال
35,214 $
38
7 / 1399
اینچه برون
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
12,600
1,471,147,100 ریال
35,027 $
39
7 / 1399
اینچه برون
ترکيه
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
11,000
1,455,345,520 ریال
34,651 $
40
2 / 1399
اینچه برون
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
12,600
1,348,436,280 ریال
32,106 $
41
2 / 1399
اینچه برون
ترکيه
38123930
پا?دارکننده­ها? UV
11,000
1,333,952,736 ریال
31,761 $
42
5 / 1399
اینچه برون
ترکيه
39201020
صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن
16,301
1,266,405,928 ریال
30,153 $
43
11 / 1399
اینچه برون
ترکيه
39123190
کربوکسي متيل سلولز و املاح آن به غير از گريد خوراکي
13,200
1,233,359,500 ریال
29,366 $
44
12 / 1399
اینچه برون
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
9,000
1,041,134,400 ریال
24,789 $
45
9 / 1399
اینچه برون
ترکيه
29163210
پراکسید بنزوئیل ( دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر
12,000
923,415,600 ریال
21,986 $
46
10 / 1399
اینچه برون
ترکيه
29163210
پراکسید بنزوئیل ( دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر
10,950
844,293,060 ریال
20,102 $
47
10 / 1399
اینچه برون
ترکيه
84849090
ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر
100
524,304,889 ریال
12,483 $
48
11 / 1399
اینچه برون
ترکيه
29181200
اسيد تارتريك
2,000
379,296,750 ریال
9,031 $
49
12 / 1399
اینچه برون
ترکيه
29181400
اسيد سيتريك
8,000
327,426,420 ریال
7,796 $
50
5 / 1399
اینچه برون
ترکيه
34049000
موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول)
2,000
239,213,450 ریال
5,696 $
مجموع کل (ریال): 614,279,504,340
مجموع کل (دلار): 14,625,703