آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک بازرگانآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک بازرگان 179 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
بازرگان
آلمان
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
28,372
15,123,166,108 ریال
360,075 $
2
1 / 1399
بازرگان
آلمان
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
11,400
13,234,882,668 ریال
315,116 $
3
12 / 1399
بازرگان
آلمان
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
5,432
11,742,339,327 ریال
279,580 $
4
1 / 1399
بازرگان
آلمان
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
5,407
11,337,654,856 ریال
269,944 $
5
10 / 1399
بازرگان
آلمان
84335920
ماشين بردا شت علوفه سبز(چاپر)خودروChopper harvester
63,245
11,144,224,000 ریال
265,339 $
6
9 / 1399
بازرگان
آلمان
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
4,677
10,811,607,287 ریال
257,419 $
7
9 / 1399
بازرگان
آلمان
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
27,534
7,764,094,346 ریال
184,859 $
8
12 / 1399
بازرگان
آلمان
84821000
بلبرينگ.
19,010
6,467,314,159 ریال
153,984 $
9
5 / 1399
بازرگان
آلمان
85362090
ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
8,422
6,425,131,160 ریال
152,979 $
10
10 / 1399
بازرگان
آلمان
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
19,379
6,071,844,650 ریال
144,568 $
11
1 / 1399
بازرگان
آلمان
84453000
ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي
2,113
5,003,372,500 ریال
119,128 $
12
2 / 1399
بازرگان
آلمان
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
5,200
4,767,268,402 ریال
113,506 $
13
11 / 1399
بازرگان
آلمان
35069190
چسب گرما ذوب بر اساس پلیمرهای مشمول شماره 3901 لغایت 3913 بر اساس کائوچو
19,671
4,377,760,575 ریال
104,232 $
14
9 / 1399
بازرگان
آلمان
87082910
اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
22,511
3,891,987,168 ریال
92,666 $
15
8 / 1399
بازرگان
آلمان
84821000
بلبرينگ.
11,165
3,765,076,200 ریال
89,645 $
16
11 / 1399
بازرگان
آلمان
83024290
ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي
15,819
3,608,934,612 ریال
85,927 $
17
10 / 1399
بازرگان
آلمان
84411000
ماشينهاي برش
17,000
3,602,469,000 ریال
85,773 $
18
8 / 1399
بازرگان
آلمان
83024290
ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي
13,100
3,569,136,740 ریال
84,979 $
19
8 / 1399
بازرگان
آلمان
87082990
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي
16,300
3,284,951,290 ریال
78,213 $
20
11 / 1399
بازرگان
آلمان
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
18,335
2,971,028,375 ریال
70,739 $
21
4 / 1399
بازرگان
آلمان
68041000
سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping)
21,838
2,784,682,350 ریال
66,302 $
22
12 / 1399
بازرگان
آلمان
68052090
ساير پودريا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذ يا مقوا غير مذکوردر جاي ديگر
19,477
2,716,866,207 ریال
64,687 $
23
12 / 1399
بازرگان
آلمان
28353100
تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم)
21,000
2,518,575,564 ریال
59,966 $
24
11 / 1399
بازرگان
آلمان
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
4,650
2,515,833,429 ریال
59,901 $
25
3 / 1399
بازرگان
آلمان
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
11,915
2,512,316,993 ریال
59,817 $
26
4 / 1399
بازرگان
آلمان
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
15,000
2,286,144,900 ریال
54,432 $
27
5 / 1399
بازرگان
آلمان
85364990
ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر
1,303
2,225,563,389 ریال
52,990 $
28
1 / 1399
بازرگان
آلمان
84819030
اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي
14,757
2,206,067,758 ریال
52,525 $
29
4 / 1399
بازرگان
آلمان
85354090
برق گير، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور در جاي ديگر
2,187
1,975,804,362 ریال
47,043 $
30
1 / 1399
بازرگان
آلمان
84842090
سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر
3,626
1,950,766,101 ریال
46,447 $
31
11 / 1399
بازرگان
آلمان
84529020
ساير اجزاء و قطعات چرخ هاي دوزندگي
108
1,930,054,665 ریال
45,954 $
32
9 / 1399
بازرگان
آلمان
87089929
اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي
10,400
1,879,254,925 ریال
44,744 $
33
8 / 1399
بازرگان
آلمان
48142000
كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد.
4,775
1,816,228,539 ریال
43,244 $
34
3 / 1399
بازرگان
آلمان
68052090
ساير پودريا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذ يا مقوا غير مذکوردر جاي ديگر
13,606
1,748,547,878 ریال
41,632 $
35
9 / 1399
بازرگان
آلمان
84842020
كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي
4,322
1,737,262,769 ریال
41,363 $
36
3 / 1399
بازرگان
آلمان
35069100
چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو
9,600
1,696,979,116 ریال
40,404 $
37
2 / 1399
بازرگان
آلمان
85015210
الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز
20,280
1,582,879,816 ریال
37,688 $
38
9 / 1399
بازرگان
آلمان
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
9,998
1,550,693,358 ریال
36,921 $
39
6 / 1399
بازرگان
آلمان
84529020
ساير اجزاء و قطعات چرخ هاي دوزندگي
326
1,543,386,252 ریال
36,747 $
40
7 / 1399
بازرگان
آلمان
85354090
برق گير، محدودکننده ولتاژ، مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور در جاي ديگر
1,083
1,498,915,080 ریال
35,688 $
41
9 / 1399
بازرگان
آلمان
85072010
انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني
9,163
1,454,282,400 ریال
34,626 $
42
4 / 1399
بازرگان
آلمان
84312090
اجزاء و قطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010
3,800
1,434,788,800 ریال
34,162 $
43
11 / 1399
بازرگان
آلمان
85015210
الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز
11,724
1,426,215,000 ریال
33,958 $
44
1 / 1399
بازرگان
آلمان
33011900
روغن هاي اسانسي (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره وروغن هاي اسانس مطلق) مرکبات غير ازپرتقال و ليموترش
1,955
1,142,810,604 ریال
27,210 $
45
9 / 1399
بازرگان
آلمان
87085039
اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور
8,680
1,102,847,332 ریال
26,258 $
46
11 / 1399
بازرگان
آلمان
39229000
مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي
7,500
1,100,907,586 ریال
26,212 $
47
10 / 1399
بازرگان
آلمان
39201090
صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده
11,987
1,095,693,552 ریال
26,088 $
48
9 / 1399
بازرگان
آلمان
87084030
اجزاء و قطعات رديف 87084010
5,256
1,060,206,427 ریال
25,243 $
49
7 / 1399
بازرگان
آلمان
35069190
چسب گرما ذوب بر اساس پلیمرهای مشمول شماره 3901 لغایت 3913 بر اساس کائوچو
7,300
1,030,959,902 ریال
24,547 $
50
7 / 1399
بازرگان
آلمان
39201040
صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده
6,944
982,198,632 ریال
23,386 $
مجموع کل (ریال): 191,471,977,109
مجموع کل (دلار): 4,558,856